Hydrocacbon no (ankan)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
263
lượt xem
68
download

Hydrocacbon no (ankan)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hydrocacbon no là các hydrocacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Công thức chung của các hydrocacbon no là CnH2n+2. Hydrocacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hydrocacbon no (ankan)

  1. Hydrocacbon no (ankan) Hydrocacbon no là các hydrocacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Công thức chung của các hydrocacbon no là CnH2n+2. Hydrocacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin. • Ankan là tên gọi theo danh pháp quốc tế các hợp chất hữu cơ. • Parafin là tên gọi xuất phát từ tiếng Latinh parum (nghĩa là "ít") và affinitas (nghĩa là "ái lực") vì chúng ít có khả năng phản ứng với các chất khác. Đồng đẳng của mêtan • metan - CH4 • êtan - C2H6 • propan - C3H8 • butan - C4H10 • pentan - C5H12 • hexan - C6H14 • heptan - C7H16 • octan - C8H18 • nonan - C9H20 • decan - C10H22
  2. • undecan - C11H24 • dodecan - C12H26 • tridecan - C13H28 • tetradecan - C14H30 • pentadecan - C15H32 • hexadecan - C16H34 • heptadecan - C17H36 • octadecan - C18H38 • nonandecan - C19H40 • icosan - C20H42 Tính chất vật lý Từ C1 đến C4: thể khí; C5-C17: thể lỏng; > C18: thể rắn. Tính chất hóa học • phản ứng cháy: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O • phản ứng thế halogen: CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl ... và tiếp tục thế cho tới hết.
  3. • phản ứng nhiệt phân: tùy theo điều kiện mà cho sản phẩm khác nhau • ngoài các tính chất trên, các hợp chất thuộc dãy đồng đẳng ankan còn có phản ứng cracking Phương pháp điều chế Hydrocacbon không no Hydrocacbon không no là các hydrocacbon có các liên kết bội (liên kết đôi hoặc liên kết ba) giữa các nguyên tử cacbon. Tùy thuộc vào loại liên kết bội mà các hydrocacbon không no được chia thành các loại sau: • Anken: chứa 1 liên kết đôi • Dien: chứa 2 liên kết đôi • Ankin: chứa 1 liên kết ba Một số chất hydrocacbon không no • etilen - CH2=CH2 • propilen - C3H6 • butilen - C4H8 • butadien - CH2=CH-CH=CH2 • axetylen - CH≡CHTính chất vật lý Tính chất hóa học Phương pháp điều chế C2H5OH ---> C2H4 + H2O
  4. C2H6 ---> C2H4 +H2 C2H2 -(nhị hợp)--> C4H4 C4H4 -(+ hydro)---> C4H8 Xycloparafin Xycloparafin là các hydrocacbon mà phân tử của nó gồm mạch các nguyên tử cacbon khép kín thành vòng. Xycloparafin còn được gọi là polymetylen với công thức chung là CnH2n. Hydrocacbon thơm Hydrocacbon thơm là các hydrocacbon mà phân tử của chúng có các nhân benzen - C6H6. Một số hydrocacbon thơm khác có cấu trúc phức tạp hơn với một số nhân benzen được ngưng tụ như naphtalen-C10H8, antraxen-C14H10 Một số chất thuộc nhóm hydrocacbon thơm • benzen • toluen • naphtalen • antraxen • xilen • etylbenzen • styren
Đồng bộ tài khoản