I will and I am going to do & Will be doing and will have done

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
517
lượt xem
158
download

I will and I am going to do & Will be doing and will have done

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I will and I am going to do & Will be doing and will have done Unit 23. I will and I am going to do A Nói về hành động ở thì tương lai Hãy nghiên cứu sự khác nhau giữa will và going to: Sue đang nói chuyện với Helen: Sue: Let’s have a party. Hãy tổ chức một buổi tiệc đi. Helen: That’s a great idea. We’ll invite lots of people. Thật là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ mời nhiều người tới dự. Will (‘ll): Chúng ta dùng will khi chúng ta quyết định làm việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: I will and I am going to do & Will be doing and will have done

Đồng bộ tài khoản