ÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

Chia sẻ: pencil_3

Biết khái niệm đương cao của tam giác và thấy mỗi tam giác có ba đường cao. Nhận biết ba đường cao của tam giác luôn đi qua một điểm và khái niệm trực tâm.

Nội dung Text: ÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

Gi¸o ¸n: H×nh häc 7 - N¨m häc 2011 - 2012
Hình học 7 - TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA
TAM GIÁC

I. Mục tiêu:
 Biết khái niệm đương cao của tam giác và thấy mỗi tam
giác có ba đường cao.
 Nhận biết ba đường cao của tam giác luôn đi qua một điểm
và khái niệm trực tâm.
 Biết tổng kết các kiến thức về các loại đường đồng quy
của một tam giác cân.
II. Phương pháp:
 Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo của HS.
 Đàm thoại, hỏi đáp.
III: Tiến trình dạy học:
1. Các hoạt động trên lớp:

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
thầy trò
Hoạt động 1: Đường cao của tam giác.
GV giới thiệu I) Đường cao của
đường cao của tam giác:
tam giác như ĐN: Trong một
tam giác, đoạn
SGK.
vuông góc kẻ từ
đỉnh đến cạnh đối
diện gọi là đường
cao của tam giác.Hoạt động 2: Tính chất ba đường cao của tam giác.
1
Gi¸o ¸n: H×nh häc 7 - N¨m häc 2011 - 2012
II) Tính chất ba
đường cao của
tam giác:
Định lí: Ba đường
cao của tam giác
cùng đi qua một
điểm.
H: trực tâm của
 ABC
Hoạt động 3: Đường cao, trung tuyến, trung trực, phân
giác của tam giác.
GV giới thiệu các
tính chất SGK sau
đó cho HS gạch
dưới và học SGK.
Hoạt động 4: Củng cố.
Bài 62 SGK/83: Bài 62 SGK/83: Bài 62 SGK/83:
Cmr: một tam Xét  AMC vuông
giác có hai đường tại M và  ABN
cao bằng nhau thì vuông tại N có:
tam giác đó là tam MC=BN (gt)
)
giác cân. Từ đó A : góc chung.
suy ra tam giác có =>  AMC=  ANB
ba đường cao (ch-gn)
bằng nhau thì tam =>AC=AB (2
giác đó là tam cạnh tương ứng)
giác đều. =>  ABC cân tại
A (1)
2
Gi¸o ¸n: H×nh häc 7 - N¨m häc 2011 - 2012
chứng minh tương
tự ta có
 CNB=  CKA
(dh-gn)
=>CB=CA (2)
Từ (1), (2) =>
 ABC đều.
3. Hướng dẫn về nhà:
 Học bài, làm bài tập SGK/83.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản