ISO 14001 là gì?

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.513
lượt xem
322
download

ISO 14001 là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, hiện nay EMS được sử dụng một cách rộng rãi nhất trên thế giới, với hơn 6.000 tổ chức được chứng nhận ở ANh và khoảng 111.000 tổ chức được chứng nhận ở 138 quốc gia toàn cầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ISO 14001 là gì?

  1. ISO 14001 là gì? ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, hiện nay EMS được sử dụng một cách rộng rãi nhất trên thế giới, với hơn 6.000 tổ chức được chứng nhận ở ANh và khoảng 111.000 tổ chức được chứng nhận ở 138 quốc gia toàn cầu SO14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chính được định rõ các yêu cầu cho việc hình thành và duy trì hệ thống EMS. Có 3 cam kết cơ bản được yêu cầu trong chính sách môi trường đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001. Những cam kết này bao gồm: ngăn ngừa ô nhiễm • phù hợp với pháp luật • cải tiến liên tục hệ thống EMS • Những cam kết này giúp hướng việc cải tiến trên toàn bộ thành quả hoạt động môi trường ISO14001 có thể đựợc sử dụng như mộ công cụ, nó tập trung vào việc kiểm soát các khía cạnh môi trường hoặc cách mà các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của bạn tác động tới môi trường; ví dụ: sự phát ra không khí, đất hoặc nước. Tổ chức phải mô tả hệ thống của họ áp dụng đến đâu, gắn liền với các thủ tục và hồ sơ hỗ trợ để chứng minh sự phù hợp và cải tiến. Bạn sẽ thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện chương trình để cải tiến các hoạt động môi trường thường mang lại lợi ích tài chính Tổ chức được yêu cầu xác nhận các yêu cầu, qui đinh pháp lý và yêu cầu khác có thể áp dụng. Điều đặc biệt quan trọng là xác nhận pháp lý ảnh hưởng đến bạn như thể nào để đo lường sự phù hợp có thể được chấp nhận và đươc đánh giá định kỳ để đảm bảo các yêu cầu được thấu hiểu bởi mọi nhân viên và được thực hiện một cách hiệu quả. ISO 14001 được hỗ trợ thêm bởi ISO 14004, hệ thống quản lý môi trường- hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và ký thuật hỗ trợ. TIêu chuẩn này bao gồm các vấn đề như thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý và thảo luận các vấn đề nguyên tắc được liên quan. Ai sẽ áp dụng ISO 14001? Tất cả các tổ chức với mọi loại hình, lĩnh vực và qui môi có thể cải tiến hoạt động môi trường của họ thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn này.
Đồng bộ tài khoản