ISO 9001 là gì?

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.673
lượt xem
336
download

ISO 9001 là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận tòan cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Hệ thống này cung cấp cho công ty bạn bằng khuôn khổ và bộ nguyên tắc để đảm bảo phương pháp y thức chung cho việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp bạn đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ISO 9001 là gì?

  1. ISO 9001 là gì? ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận tòan cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Hệ thống này cung cấp cho công ty bạn bằng khuôn khổ và bộ nguyên tắc để đảm bảo phương pháp y thức chung cho việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp bạn đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán Những ai áp dụng ISO 9001? Bất cứ tổ chức nào cũng có thể có đươc các lợi ích từ việc thiết lập ISO 9001 vì các yêu cầu của nó được kiểm soát bởi 8 nguyên tắc: tổ chức hướng vào khách hàng • lãnh đạo • sự tham gia của mọi người • bảo đảm phương pháp tiếp cận quá trình • phương pháp tiếp cận hệ thống • quyết định dựa trên dữ kiện thực tế • quan hệ lợi ích song phương với nhà cung ứng • cải tiến liên tục • Các lợi ích của việc đăng ký hệ thống này là gì? thỏa mãn khách hàng - đáp ứng các yêu cầu khách hàng một cách nhất quán thông • qua giao hàng giảm thiểu các chi phí vận hành - thông qua cải tiến liêntục của các quá trình và • kết quả của hiệu quả hoạt động cải tiến các mối quan hệ nhà đầu tư - bao gồm nhân viên, khách hàng và nhà cung • cấ p phù hợp luật pháp - bằng việc hiểu thấu các qui định, luật pháp tác động như thế • nào lên tổ chức và khách hàng của hộ. cải tiến việc quản lý rủi ro - thông qua việc nhất quán lớn hơn và try tìm nguồn • gốc của các sản phẩm và dịch vụ chứng minh khả năng uy tín của doanh nghiệp - bằng việc thẩm tra độc lập dựa • trên các tiêu chuẩn được công nhận khả năng chiến thắng các doanh nghiệp khác đặc biệt khi các qui định mua hàng • yêu cầu chứng nhận như điều kiện để cung cấp.
Đồng bộ tài khoản