ISO 9001 là gì?

Chia sẻ: tuongvan

ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận tòan cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Hệ thống này cung cấp cho công ty bạn bằng khuôn khổ và bộ nguyên tắc để đảm bảo phương pháp y thức chung cho việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp bạn đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán

Nội dung Text: ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là gì?
ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận tòan cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng
(QMS). Hệ thống này cung cấp cho công ty bạn bằng khuôn khổ và bộ nguyên tắc để
đảm bảo phương pháp y thức chung cho việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp
bạn đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán

Những ai áp dụng ISO 9001?
Bất cứ tổ chức nào cũng có thể có đươc các lợi ích từ việc thiết lập ISO 9001 vì các yêu
cầu của nó được kiểm soát bởi 8 nguyên tắc:

tổ chức hướng vào khách hàng

lãnh đạo

sự tham gia của mọi người

bảo đảm phương pháp tiếp cận quá trình

phương pháp tiếp cận hệ thống

quyết định dựa trên dữ kiện thực tế

quan hệ lợi ích song phương với nhà cung ứng

cải tiến liên tụcCác lợi ích của việc đăng ký hệ thống này là gì?
thỏa mãn khách hàng - đáp ứng các yêu cầu khách hàng một cách nhất quán thông

qua giao hàng
giảm thiểu các chi phí vận hành - thông qua cải tiến liêntục của các quá trình và

kết quả của hiệu quả hoạt động
cải tiến các mối quan hệ nhà đầu tư - bao gồm nhân viên, khách hàng và nhà cung

cấ p
phù hợp luật pháp - bằng việc hiểu thấu các qui định, luật pháp tác động như thế

nào lên tổ chức và khách hàng của hộ.
cải tiến việc quản lý rủi ro - thông qua việc nhất quán lớn hơn và try tìm nguồn

gốc của các sản phẩm và dịch vụ
chứng minh khả năng uy tín của doanh nghiệp - bằng việc thẩm tra độc lập dựa

trên các tiêu chuẩn được công nhận
khả năng chiến thắng các doanh nghiệp khác đặc biệt khi các qui định mua hàng

yêu cầu chứng nhận như điều kiện để cung cấp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản