Join Workstation vào Domain

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
243
lượt xem
114
download

Join Workstation vào Domain

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để join workstation vào domain ta phải có một domain user. Trong phần thực hành này, ta sẽ tạo một domain user và dùng user này join workstation vào domain.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Join Workstation vào Domain

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com Join WorkStation vào Domain 1 – Tạo Domain User:  Để join workstation vào domain ta phải có một domain user. Trong phần thực hành này, ta sẽ tạo một  domain user và dùng user này join workstation vào domain. Tạo user tên “support” , password: P@ssword  Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computer / click nút phải  chuột trên OU Users / New / User Đặt tên user: support Password: P@ssword Để trắng các option  2 – Join vào Domain: HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Logon vào workstion bằng “local admin” (mặc nhiên)  Thiết lập cơ chế xin địa chỉ động cho workstion  Đổi tên workstation thành ws1.masteritco.com Click nút phải chuột trên My Computer / Properties / Computer Name / Change HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Logon vào workstion bằng “local admin” (mặc nhiên)  Kiểm tra địa chỉ IP được cấp bằng lệnh IPCONFIG /ALL  Join domain:  Click nút phải chuột trên My Computer /  Properties / Computer Name / Change Điền tên domain “masteritco.com” vào ô  domain HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Nhập user name: support ; password: P@ssword Hoàn tất việc join domain Khởi động lại workstion và logon thử  HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com User Name: support Password: P@ssword Log on to: MASTERITCO HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
Đồng bộ tài khoản