KỂ CHUYỆN - BÀN CHÂN KÌ DIỆU

Chia sẻ: fordec

Rèn kĩ năng nói : +Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ. HS kể lại được câu chuyện , phối hợp lời kể với điệu bộ.,nét mặt. +Hiểu truyện. Rút ra được bài học cho mình từ tấm gương Nguyễn Ngọc Ký. Rèn kĩ năng nghe : +Chăm chú nghe thầy , cô kể.Nhớ câu chuyện. +Nghe bạn kể. Nhận xét lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - BÀN CHÂN KÌ DIỆU

K CHUY N

BÀN CHÂN KÌ DI U


I /M C TIÊU :

Rèn kĩ năng nói :

+D a vào l i k c a GV và tranh minh ho . HS k l i ư c câu chuy n ,
ph i h p l i

k v i i u b .,nét m t.

+Hi u truy n. Rút ra ư c bài h c cho mình t t m gương Nguy n Ng c
Ký.

Rèn kĩ năng nghe :

+Chăm chú nghe th y , cô k .Nh câu chuy n.

+Nghe b n k . Nh n xét l i k c a b n, k ti p ư c l i k c a b n.

II/ CHU N B :

+ Các tranh minh ho .
III / HO T NG D Y H C:


Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò


1 Ki m tra bài cũ:

H i: Em nào nh tên tác gi c a bài +Tác gi là Nguy n Ng c Ký.
thơ Em thương ã ư c h c l p ba.

Câu chuy n c m ng v tác gi c a
bài thơ Em thương ã tr thành t m
gương sáng cho bao th h ngư i Vi t
Nam. Câu chuy n ó k v chuy n gì?
Các em cùng nghe cô k .

GV ghi lên b ng.

GV k chuy n l n 1.

GV k chuy n l n 2, v a k v a ch HS nh c l i .
vào tranh và c l i ghi phía dư i
+K ch m rãi thong th .
tranh

Yêu c u HS k chuy n trong nhóm

Yêu c u HS k t ng o n trư c l p

HS k trong nhóm.
Nh n xét t ng HS k .

M i t c 1 em lên k và k 1
HS thi k toàn câu chuy n.
tranh.
HS l ng nghe và h i l i m t s ý. l p nh n xét.

+Hai cánh tay Ký có gì khác m i +3 n 5 HS thi k .
ngư i?

+Khi cô giáo n nhà, Ký ang làm
gì?

+Ký ã c g ng như th nào ?

+Ký ã t ư c nh ng thành công
gì?

+Nh âu Ký t nh ng thành công
ó?

GV nh n xétvà ghi i m.
+Khuyên chúng ta hãy kiên trì,
H i: Câu chuy n mu n khuyên chúng nh n n i , vư t lên m i khó khăn
ta i u gì? thì s t ư c mong ư c c a
mình.

+Em h c t p tinh th n ham h c ,
quy t tâm vươn lên trong hoàn
c nh khó khăn……không t ti,
m c c m…


GV :Th y giáo Nguy n Ng c Ký là
m t t m gương sáng v h c t p T
m t c u bé b tàn t t ông ã tr thành
m t nhà thơ, nhà văn..Hi n nay ông là
nhà giáo ưu tú d y môn ng văn
thành ph H Chí Minh.

3 C ng c , d n dò:

Nh n xét ti t h c

D n v nhà k l i cho ngư i thân
nghe, và chu n b nh ng câu chuy n
mà em ã ư c nghe ư c cv m t
ngư i có ngh l c.\
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản