Kể chuyện - CÂY CỎ NƯỚC NAM

Chia sẻ: corolla

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ trong SGK, HS kể được một đoạn và toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên; trân trong từng ngọn cỏ lá cây trên đất nước. Chúng thật đáng quý, hữu ích nếu chúng ta biết nhận ra giá trị của chúng.

Nội dung Text: Kể chuyện - CÂY CỎ NƯỚC NAM

K chuy n: CÂY C NƯ C NAM

I. M c tiêu, nhi m v :


- D a vào l i k c a GV và tranh minh ho trong SGK, HS k ư cm t

o n và toàn b câu chuy n v i gi ng k t nhiên; trân trong t ng ng n c lá cây

trên t nư c. Chúng th t áng quý, h u ích n u chúng ta bi t nh n ra giá tr c a

chúng.


II. dùng d y h c:


- Tranh, nh minh ho c to (n u có).


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: (4’)- 2 HS k l i câu chuy n em ã ch ng ki n ho c ã

làm th hi n tình h u ngh gi a nhân dân ta v i nhân dân các
nư c.- GV nh n xét.2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: GV k chuy n.a) GV k l n 1.- GV k l n 1 không tranh. - HS l ng nghe.C n k v i gi ng ch m, tâm tình…b) GV k l n 2 k t h p ch tranh.Ho t ng 3: K chuy n. (20’)a) Hư ng d n HS tìm hi u yêu c u .
- Cho HS c yêu c u và giao vi c.D a vào các tranh ã quan sát k l i t ng o n câu

chuy n.b) HS k chuy n.- GV l n lư t treo các tranh và g i GV k chuy n. - C l p theo dõi.Ho t ng 4: Tìm ý nghĩa câu chuy n. (3’)- GV t câu h i HS phát bi u.3. C ng c , d n dò: (2’)- GV nh n xét ti t h c.- Yêu c u HS v nhà k l i câu chuy n cho ngư i

thân nghe.- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản