KỂ CHUYỆN CHIẾC ĐỒNG HỒ

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện, qua câu chuyện Bác Hồ muốn khuyên cán bộ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng cần thiết, quan trọng, do đó cần làm tốt việc được phân công không nên so bì chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình vì công việc nào cũng quan trọng cũng đáng quý. 2. Kĩ năng: - Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh hoạ, học sinh kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện chiếc đồng hồ. 3. Thái độ: - Có trách nhiệm của mình đối với...

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN CHIẾC ĐỒNG HỒ

KỂ CHUYỆN

CHIẾC ĐỒNG HỒ


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện, qua câu chuyện
Bác Hồ muốn khuyên cán bộ nhiệm vụ nào của cách mạng
cũng cần thiết, quan trọng, do đó cần làm tốt việc được
phân công không nên so bì chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng
mình vì công việc nào cũng quan trọng cũng đáng quý.

2. Kĩ năng: - Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh
hoạ, học sinh kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện
chiếc đồng hồ.

3. Thái độ: - Có trách nhiệm của mình đối với công việc
chung của gia đình, của lớp, trường, xã hội.

II. Chuẩn bị:

+ Giáo viên: Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

Bảng phụ viết sẵn từ ngữ cần giải thích.

+ Học sinh: SGK.
III. Các hoạt động:T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ: Tựa bài: Ôn tập - 2 học sinh lần lượt kể lại
kiểm tra. câu chuyện.

- Nhận xét bài kiểm tra. - Cả lớp nhận xét.

1’

30’ 3. Giới thiệu bài mới:
4. Phát triển các hoạt Hoạt động lớp.

10’ động:
 Hoạt động 1: Giáo viên
kể chuyện.

Mục tiêu : Giúp HS nắm
- Học sinh lắng nghe và
nội dung câu chuyện và có
theo dõi.
thể kể lại được.

Phương pháp: Kể chuyện
trực quan.

-Vừa kể chuyện vừa chỉ
vào tranh minh hoạ phóng
to như sách giáo khoa.

- Sau khi kể, giáo viên giải
nghĩa một số từ ngữ khó
18’ Hoạt động cá nhân, nhóm
chú giải sau truyện.
đôi.
 Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh kể chuyện và
tìm hiểu ý nghĩa câu
chuyện.

Mục tiêu : Giúp HS kể lưu
loát bằng giọng kể của
mình

Phương pháp: Đàm thoại,
kể chuyện, thảo luận.

Yêu cầu 1: Kể từng
đoạn câu chuyện

- Giáo viên nhắc nhở học
sinh chú ý kể những ý cơ
bản của câu chuyện không - Từng cặp học sinh trao
cố nhớ để lặp lại nguyên văn đổi, kể lại từng đoạn truyện
từng lời kể của thầy cô. theo tranh.
- Cho học sinh tập kể trong - Học sinh tiếp nối nhau thi
nhóm. đua kể chuyện từng đoạn.


- Tổ chức cho học sinh thi - Nhiều học sinh thi đua kể
đua kể chuyện. toàn bộ câu chuyện.
 Yêu cầu 2: Kể toàn bộ
câu chuyện.
- Cả lớp đọc thầm lại câu
- Giáo viên nêu yêu cầu của hỏi, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
bài, cho học sinh thi đua kể
- Học sinh trao đổi trong
toàn bộ câu chuyện.
nhóm rồi trình bày kết quả.
 Yêu cầu 3: Câu chuyện Ví dụ: Câu chuyện khuyên
khuyên ta điều gì? ta hãy nghĩ đến lợi ích
-Yêu cầu học sinh trao đổi chung của tập thể thực hiện,
theo nhóm. làm tốt nhiệm vụ được phân
công, không nên nghĩ đến
quyền lợi riêng của bản thân
mình.

- Cả lớp nhận xét và bổ
sung.-Giáo viên nhận xét, chốt
lại ý đúng.

-Từ câu chuyện có thể hiểu
rộng ra trong xã hội, mỗi
người lao động gắn bó với
2’
một công việc, công việc
- Học sinh tự chọn.
nào cũng quan trọng, đáng
quý.
1’  Hoạt động 3: Củng cố.

-Bình chọn bạn kể chuyện
hay.

-Tuyên dương.

5. Tổng kết - dặn dò:
-Tập kể lại chuyện.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản