KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC - Nàng tiên ốc

Chia sẻ: fordec

--Kể lại được bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt,của mình truyện thơ Nàng tiên ốc. -Thể hiện với lời kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ,nét mặt ,biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung chuyện. -Hiểu được ý nghĩa của câu chuyện:Con người cần yêu thương ,giúp đỡ lẫn nhau.

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC - Nàng tiên ốc

K CHUY N


K CHUY N Ã NGHE, Ã C (ti t 2 )

L P:4


I-M c tiêu:


--K l i ư c b ng ngôn ng và cách di n t,c a mình truy n thơ Nàng

tiên c.


-Th hi n v i l i k t nhiên ph i h p l i k v i i u b ,nét m t ,bi t

thay i gi ng k cho phù h p v i n i dung chuy n.


-Hi u ư c ý nghĩa c a câu chuy n:Con ngư i c n yêu thương ,giúp

l n nhau.


II- dùng d y h c;


-Tranh minh ho câu chuy n trang 18 sgk.
III-Ho t ng d y và h c:
Th i Giáo viên H c sinh

gian5 phút 1-Bài cũ:


-G i 3 hs k l i câu -2 hs n i ti p nhau k

chuy n :S tích h Ba B l i chuy n.


-Nh n xét ,cho i m t ng -1 hs k toàn b
1 phút
hs. chuy n và nêu ý nghĩa c a

câu chuy n.
2-Bài m i:

7 phút
2.1-Gi i thi u:

-B c tranh v c nh
-Treo tranh minh ho và
bà lão ang ôm 1 nàng tiên
h i :B c tranh v c nh gì?
c nh cái chum nư c.

-Gv vào ,ghi lên

b ng.

L ng nghe.
2.2-Tìm hi u câu chuy n: -3 hs n i ti p nhau

c 3 o n thơ.
-Gv c di n c m toàn bài

thơ. -1 hs c toàn bài.


-G i 1 hs c bài thơ.


-Y/c hs c th m o n 1 +Bà lão ki m s nga

và tr l i câu h i. b ng ngh mò cua b t c.


+Bà lão nghèo làm ngh gì +Nó r t xinh, v

s ng? biêng bi c xanh,không

gi ng như c khác.
8 phút +Con c bà b t ư c có gì

l ? +Th y c p ,bà

thương ,không bán,th vào
+Bà lão làm gì khi b y
chum nư c.
ư c c?

- i làm v bà th y
-Y/c hs c th m o n
nhà c a s ch s àn l n ã
2và tr l i câu h i:T khi có c
ăn no,cơm nư c n u
,bà th y trong nhà có gì l ?
8 phút s n,vư n s ch c .

Y/c hs c th m o n

cu i và tr l i câu h i:

+Bà th y 1 nàng
+Khi rình xem bà lão tháy tiên t trong chum nư c

i u gì kì l ? bư c ra.


+Khi ó bà lão ã làm gì? +Bà bí m t p v
5 phút
v c,r i ôm l y nàng tiên.
+Câu chuy n k t thúc như

th nào? +Bà lão và nàng tiên

s ng h nh phúc bên
2.3-Hư ng d n k
nhau.H yêu nhau như hai
chuy n:
m con.

2 phút -H i :Th nào là k lcâu

chuy n b ng l i c a em?

-K câu chuy n
-G i 1 hs khá k l i m u
b ng l i c a em là em
o n 1.
óng vai ngư i k k l i

-Chia nhóm k l i(6 câu chuy n.

nhóm)
-1 hs khá k l i ,c

- i di n nhóm lên trình l p theo dõi.

bày trư c l p.
-Ho t ng k trong

+Y/c hs nh n xét sau m i nhóm.

hs k
- i di n nhóm trình
2.4-Hư ng d n k toàn bày.

b câu chuy n:
+Nh n xét l i k c a

_Y/c hs k toàn b câu b n theo các tiêu chí.

chuy n trong nhóm
-K trong nhóm.

-T ch c cho hs thi k
-2 -3 hs k tàon b
chuy n trư c l p.
câu chuy n trư c l p.

-Y/c hs nh n xét và tìm ra
-Nh n xét.
b n k hay nh t.


-GV nh n xét và ghi i m

hs k t t. Th o lu n nhóm ôi.


2.5:Tìm hi u ý nghĩa câu -3-5 hs trình bày:Câu

chuy n: chuy n nói v tình yêu

thương gi a bà lão và
-Y/c hs th o lu n theo
nàng tiên c.Bà lão thương
nhóm ôi v ý nghĩa câu
c không n bán. c bi n
chuy n?
thành nàng tiên giúp

-G i hs phát bi u. bà.


-Con ngư i ph i bi t

thương yêu nhau,ai s ng
nhân h u,thương yêu ,m i

ngư i s có cu c s ng h nh
3-C ng c ,d n dò:
phúc.

-H i:Câu chuy n nàng tiên

c giúp em hi u i u gì?


-K t lu n v ý nghĩa câu

chuy n.


-D n hs v nhà k l i

chuy n và tìm c nh ng câu

chuy n nói v lòng nhân h u.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản