KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE HOẶC ĐÃ ĐỌC

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
176
lượt xem
10
download

KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE HOẶC ĐÃ ĐỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa của câu chuyện. 2. Kĩ năng: - Kể lại một câu chuyện đã được nghe và đã được đọc có lên quan tới môi trường. - Biết kể câu chuyện rõ ràng, rành mạch. Biết nêu ý kiến trao đổi với các bạn về nội dung câu chuyện. 3. Thái độ: môi trường. II. Chuẩn bị: + Học sinh chuẩn bị câu chuyện với nội dung bảo vệ môi trường. - Nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ + Học sinh có thể vẽ tranh minh họa cho câu chuyện. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE HOẶC ĐÃ ĐỌC

  1. KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE HOẶC ĐÃ ĐỌC Đề bài : Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường . I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa của câu chuyện. 2. Kĩ năng: - Kể lại một câu chuyện đã được nghe và đã được đọc có lên quan tới môi trường. - Biết kể câu chuyện rõ ràng, rành mạch. Biết nêu ý kiến trao đổi với các bạn về nội dung câu chuyện. 3. Thái độ: - Nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: + Học sinh chuẩn bị câu chuyện với nội dung bảo vệ môi trường.
  2. + Học sinh có thể vẽ tranh minh họa cho câu chuyện. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét – - 2 học sinh lần lượt kể lại cho điểm (giọng kể – thái chuyện. độ). - Lớp nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: “Kể 1’ chuyện đã nghe, đã đọc”. - Học sinh lắng nghe. 4. Phát triển các hoạt 30’ động: 10’  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề. Hoạt động lớp. Phương pháp: Đàm thoại, phân tích. Đề bài: Kể lại một câu - 1 học sinh đọc đề bài.
  3. chuyện em đã đọc hay đã - Học sinh phân tích đề nghe có liên quan đến việc bài, gạch chân trọng tâm. bảo vệ môi trường. - Học sinh đọc gợi ý 1 và 2. • Giáo viên hướng dẫn học - Học sinh suy nghĩ chọn sinh gạch dưới ý trọng tâm nhanh nội dung câu của đề bài. chuyện. • Giáo viên quan sát cách - Học sinh nêu tên câu làm việc của từng nhóm. chuyện vừa chọn. - Cả lớp nhận xét. 15’ - Học sinh đọc gợi ý 3 và 4.  Hoạt động 2: Học sinh - Học sinh lập dàn ý. thực hành kể và trao đổi ý Hoạt động nhóm, lớp. nghĩa câu chuyện (thảo luận nhóm, dựng hoạt cảnh). Phương pháp: Kể chuyện, thảo luận.
  4. • Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành kể và trao đổi ý nghĩa câu - Học sinh tập kể. chuyện. - Học sinh tập kể theo • Giáo viên nhận xét, ghi từng nhóm. điểm. - Nhóm có thể hỏi thêm về chi tiết, diễn biến, hay ý nghĩa cần thảo luận. - Cả lớp nhận xét. - Mỗi nhóm cử lần lượt các bạn thi đua kể (kết hợp động tác, điệu bộ). - Các nhóm khác nhận xét 5’ cách kể và nội dung câu chuyện. - Cả lớp chọn câu chuyện có nội dung hay nhất.
  5. - Nhận xét nêu nội dung, ý  Hoạt động 3: Củng cố. nghĩa câu chuyện. Học sinh nêu lên ý nghĩa câu Phương pháp: Đàm chuyện sau khi kể. 1’ thoại, động não. - Cả lớp nhận xét. - Yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa giáo dục của câu chuyện. - Nhận xét, giáo dục (bảo vệ môi trường). - Thảo luận nhóm đôi. 5. Tổng kết - dặn dò: - Đại diện nhóm nêu ý - Chuẩn bị: “Đi thăm cảnh nghĩa của câu chuyện. đẹp của quê em”. - Nhận xét, bổ sung. - Nhận xét tiết học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản