Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

Chia sẻ: corolla

- Biết kể lại một cảnh đẹp em đã tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác. - Biết kể theo trình tự hợp lí, làm rõ được các sự kiện, bộc lộ được suy nghĩ, cảm xúc của mình. - Lời kể rành mạc, rõ ý. Bước đầu biết lựa chọn từ ngữ chính xác, có hình ảnh và cảm xúc để diễn tả nội dung.

Nội dung Text: Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

K chuy n: K CHUY N Ư C CH NG KI N

HO C THAM GIA

I. M c tiêu, nhi m v :


- Bi t k l i m t c nh p em ã t n m t nhìn th y c nh p a phương

em ho c nơi khác.


- Bi t k theo trình t h p lí, làm rõ ư c các s ki n, b c l ư c suy nghĩ,

c m xúc c a mình.


- L i k rành m c, rõ ý. Bư c u bi t l a ch n t ng chính xác, có hình

nh và c m xúc di n t n i dung.


II. dùng d y h c:


- Tranh nh v m t s c nh p a phương.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
1. Ki m tra: (4')2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: K chuy n. (28-29’)a) Hư ng d n HS tìm hi u yêu c u .- GV ghi bài lên b ng.bài: K chuy n v m t l n em ư c i

thăm c nh p a phương em ho c nơi khác.- Cho HS c bài và g i ý. - 2 HS- Cho HS gi i thi u v c nh p mình miêu

t .b) Cho HS k chuy n.
- Cho HS c g i ý 2.- GV vi t dàn ý lên b ng.- Cho HS k chuy n. - HS l n lư t k

chuy n.- GV nh n xét.3. C ng c , d n dò: (2')- GV nh n xét ti t h c.- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản