Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA (3)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
144
lượt xem
8
download

Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA (3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS kể được câu chuyện các em đã chứng kiến hoặc tham gia gắn với chủ điểm Bảo vệ môi trường. - Qua câu chuyện, HS có ý thức bảo vệ môi trương, có tinh thần phấn đấu noi theo những tấm gương dũng cảm bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA (3)

  1. K chuy n: K CHUY N Ư C CH NG KI N HO C THAM GIA I. M c tiêu, nhi m v : - HS k ư c câu chuy n các em ã ch ng ki n ho c tham gia g n v i ch i m B o v môi trư ng. - Qua câu chuy n, HS có ý th c b o v môi trương, có tinh th n ph n u noi theo nh ng t m gương dũng c m b o v môi trư ng. II. dùng d y h c: - B ng ph vi t s n 2 bài trong SGK. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4')
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Hư ng d n HS k chuy n. (28-30’) a) Hư ng d n HS tìm úng bài. (7’) - Cho HS c2 bài. - 1 HS c to, l p l ng nghe. - GV nh c l i yêu c u . - Cho HS c g i ý trong SGK. - Cho HS trình bày tài mình ch n. b) Hư ng d n HS t xây d ng c t truy n, dàn ý câu chuy n. (8’)
  3. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c cá nhân. - Cho HS làm m u. - 1 HS khá gi i trình bày dàn ý câu chuy n c a mình. - GV nh n xét. c) Cho HS k chuy n. (14-15’) - Cho HS k chuy n trong nhóm. - Cho HS thi k . - L p nh n xét. - GV nh n xét, khen nh ng HS k hay. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c.
  4. - Yêu c u HS v nhà k l i câu chuy n cho ngư i thân nghe. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản