KỂ CHUYỆN - MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ

Chia sẻ: fordec

- Dựa vào tranh minh họa và lời kể của GV , kể lại được toàn bộ câu chuyện Một phát minh nho nhỏ. - Hiểu nội dung truyện : Cô bé Ma-ri-a ham thích qua sánt , chịu suy nghĩ nên đã phát hiện ra một quy luật của tự nhiên. - Hiểu ý nghĩa truyện : nếu chịu khó tìm hiểu thế giới xung quanh , ta sẽ phát hiện ra nhiều điều lí thú và bổ ích. - Biết nhận xét , đánh giá lời kể của bạn theo...

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ

K CHUY N

M T PHÁT MINH NHO NHI. M c tiêu :

- D a vào tranh minh h a và l i k c a GV , k l i ư c toàn b câu chuy n
M t phát minh nho nh .

- Hi u n i dung truy n : Cô bé Ma-ri-a ham thích qua sánt , ch u suy nghĩ nên
ã phát hi n ra m t quy lu t c a t nhiên.

- Hi u ý nghĩa truy n : n u ch u khó tìm hi u th gi i xung quanh , ta s phát
hi n ra nhi u i u lí thú và b ích.

- Bi t nh n xét , ánh giá l i k c a b n theo các tiêu chí ã nêu.

II. dùng d y h c :

- Tranh minh h a truy n trong SGK , trang 167 phóng to.
III. Các ho t ng d y - h c :
Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS


1. Ki m tra bài cũ :

- G i 2 HS k l i chuy n liên quan - 2 HS k chuy n.
n chơi c a em ho c c a b n em.

- Nh n xét và cho i m t ng HS.

2. Bài m i :
- L ng nghe.
2.1. Gi i thi u bài :

- Th gi i quanh ta có r t nhi u
i u thú v . Hãy th m t l n khám phá các
em s th y ham thích ngay. Câu chuy n
M t phát minh nho nh mà các em nghe
k hôm nay k v tính ham quan sát , tìm
tòi , khám phá nh ng quy lu t trong gi i
-L ng nghe
t nhiên c a nhà bác h c ngư i c khi
còn nh . Bà tên là Ma-ri-a Gô-e-p t May-
ơ ( Sinh năm 1906 m t năm 1972 ).

2.2. Hư ng d n k chuy n :
a. Giáo viên k chuy n :

- GV k chuy n l n 1 : ch m rãi ,
thong th , phân bi t ư c l i nhân v t.

- GV k chuy n l n 2 : V a k
v a ch vào tranh minh h a.

Tranh 1 : Ma-ri-a nh n th y m i
l n gia nhân bưng trà lên , bát ng trà
tho t u r t d trư t trong ĩa.
- 4 HS k chuy n , trao i v i nhau
Tranh 2 : Ma-ri-a tò mò , l n ra v ý nghĩa truy n.
kh i phòng khách làm thí nghi m.

Tranh 3 : Ma-ri-a làm thí nghi m
v i ng bát ĩa trên bàn ăn. Anh trai c a
Ma-ri-a xu t hi n và trêu em.
- 2 lư t HS thi k , m i HS ch k

Tranh 4 : Ma-ri-a và anh trai v n i dung m t b c tranh.
tranh lu n v i u cô bé phát hi n.
- 3 HS thi k .

Tranh 5 : Ngư i cha ôn t n gi i
thích cho 2 em.

b. K trong nhóm :

- Yêu c u HS k trong nhóm và
trao i v i nhau v ý nghĩa c a truy n.
GV i giúp các nhóm g p khó khăn
ho c vi t ph n n i dung chính dư i b c
tranh HS ghi nh . + N u ch u khó quan sát , suy nghĩ
ta s phát hi n ra nhi u i u b ích và lí
c. K trư c l p :
thú trong th gi i xung quanh.

- G i HS thi k ti p n i.
+ Mu n tr thành HS gi i c n ph i
bi t quan sát , tìm tòi , h c h i , t ki m
nghi m nh ng i u ó b ng th c ti n.
- G i HS k toàn truy n.
+ Ch có t tay mình làm i u gì ó
GV khuy n khích HS dư i l p m i bi t chính xác ư c i u ó úng hay
ưa ra câu h i cho b n k . sai.

+ Theo b n Ma-ri-a là ngư i như
th nào ?

+ Câu chuy n mu n nói v i
chúng ta i u gì ?

+B nh ct p Ma-ri-a c tính
gì ?

+ B n nghĩ r ng chúng ta có nên
tò mò như Ma-ri-a không ?

- Nh n xét HS k chuy n , tr l i
câu h i và cho i m t ng HS.

3. C ng c d n dò :

- H i : + Câu chuy n giúp em hi u
i u gì ?
- Nh n xét ti t h c.

- D n HS v nhà k l i truy n cho
ngư i thân nghe.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản