Kể chuyện - SỰ TÍCH HỒ BA BỂ

Chia sẻ: fordec

1. Rèn kỹ năng nói : - Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ HS kể lại được câu chuyện đã nghe, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt một cách tự nhiên. - Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện : Ngoài việc giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái, khẳng định người có lòng nhân ái sẽ được đền đáp xứng đáng. 2. Rèn kỹ năng nghe : - Có khả năng tập trung nghe cô giáo kể...

Nội dung Text: Kể chuyện - SỰ TÍCH HỒ BA BỂ

K chuy n


S TÍCH H BA B

I/ M c ích, yêu c u :


1. Rèn k năng nói :


- D a vào l i k c a GV và tranh minh ho HS k l i ư c câu
chuy n ã nghe, ph i h p l i k v i i u b , nét m t m t cách t nhiên.


- Hi u truy n, bi t trao i v i các b n v ý nghĩa câu chuy n :
Ngoài vi c gi i thích s hình thành h Ba B , câu chuy n còn ca ng i nh ng
con ngư i giàu lòng nhân ái, kh ng nh ngư i có lòng nhân ái s ư c n áp
x ng áng.


2. Rèn k năng nghe :


- Có kh năng t p trung nghe cô giáo k chuy n, nh chuy n


- Chăm chú theo dõi b n k . Nh n xét, ánh giá úng l i b n k


3. Giáo d c lòng nhân ái,thương ngư i nghèo kh .
1
II Tài li u và phương ti n :


-Tranh minh ho truy n trong SGK


- Tranh nh sưu t m v h Ba B


III/ Các ho t ng d y – h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh


1. Gi i thi u truy n -HS quan sát tranh và l ng nghe


-Cho hs xem b c tranh H Ba
B và gi i thi u : H ba b là m t h
r t p , r t to thu c t nh b c c n
nư c ta .T rong ti t k chuy n hôm nay
các em s ư c nghe câu chuy n gi i
- HS quan sát tranh minh ho và
thích v H Ba B .
c th m yêu c u bài k chuy n SGK


- Yêu c u HS quan sát tranh
minh ho SGK và c th m yêu c u
c a bài k chuy n
- HS l ng nghe

2. GV k chuy n S tích h Ba
B ( 2 l n)


- HS v a nghe v a quan sát

2
tranh minh ho .
- GV k l n 1


- GV gi i thích m t s t khó
trong truy n


- GV k chuy n l n 2, v a k
- HS c
v a ch vào t ng tranh minh ho , c
ph n lưòi dư i m i tranh trong SGK


+ N i dung câu chuy n (SGV)
- HS l ng nghe và th c hi n

3. Hư ng d n HS k chuy n,
trao i v ý nghĩa c a câu chuy n


- yêu c u HS l n lư t c yêu - HS k chuy n theo nhóm 4

c u c a t ng bài t p


- GV nh c HS :
- i di n nhóm thi k chuy n

+ Ch c n k úng c t truy n,
không l p l i nguyên văn t ng l i c a


- HS tr l i
+ K xong, c n trao i cùng các
b n v n i dung, ý nghĩa câu chuy n


a) HS k chuy n theo nhóm 43
- HS k t ng o n c a câu
chuy n ( m i em k theo m t tranh)

- HS bình ch n b ng cách ưa
b) Thi k chuy n trư c l p tay.


- HS thi k theo t ng o n


-2HS thi k toàn b câu chuy n


GV h i : Ngoài m c ích gi i
thích s hình thành h Ba B câu
chuy n còn nói v i ta i u gì ?


- GV ch t l i : câu chuyên ca
ng i nh ng con ngư i giàu lòng nhân
ái, kh ng nh ngư i giàu lòng nhân ái
s ư c n áp x ng áng


- GV và HS bình ch n ngư i k
hay nh t


4/ C ng c - d n dò :


- GV nh n xét ti t h c, khen
nh ng HS k hay , nh ng b n nghe k
chăm chú, nêu nh n xét chính xác.


- Yêu c u HS v nhà k l i câu

4
chuy n cho ngư i thân nghe.


* Bài sau : K chuy n Nàng
tiên cá
5
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản