Kể chuyện - Tập làm văn - Ước mơ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
177
lượt xem
5
download

Kể chuyện - Tập làm văn - Ước mơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Chọn được câu chuyệncó nội dung kể về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè , người thân. +Biết cách sắp xếp câu chuyện thành một trình tự hợp lý. +Hiểu ý nghĩa câu chuyện mà các bạn kể. +Lời kể sinh động, tự nhiên sáng tạo,hấp dẫn. +Biết nhận xét, đánh giá nội dung truyện và lời kể của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - Tập làm văn - Ước mơ

  1. K CHUY N K CHUY N Ư C CH NG KI N HO C THAM GIA I M C TIÊU: +Ch n ư c câu chuy ncó n i dung k v m t ư c mơ p c a em ho c c a b n bè , ngư i thân. +Bi t cách s p x p câu chuy n thành m t trình t h p lý. +Hi u ý nghĩa câu chuy n mà các b n k . +L i k sinh ng, t nhiên sáng t o,h p d n. +Bi t nh n xét, ánh giá n i dung truy n và l i k c a b n. II CHU N B : B ng ph vi t s n g i ý
  2. III HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 / Ki m tra bài cũ G i HS k câu chuy n ã nghe ã cv 3 HS lên k . nh ng ư c mơ H i :Các em cho bi t ý nghĩa câu chuy n b nv ak ? GV nh n xét ghi i m. 2 /Bài m i: ti t h c trư c các em ã k nh ng câu chuy nv ư c mơ ,gi h c nàycác em s k nh ng câu chuy n ư c ch ng ki n ho c tham gia. Gv ghi lên b ng GV ki m tra s chu n b bài c a HS GV nh n xét HS nh c l i . G i 2 HS c bài
  3. H i: Yêu c u c a bài v ư c mơ là gì? Nhân v t chính trong truy n là ai ? 2 HS c HS cg iý2 +Yêu c u ư c mơ ph i có th t. GV treo b ng ph +Là em, ho c b n bè, ngư i thân. H i: Em xây d ng c t truy n c a mình 3HS c. theo hư ng nào? Hãy k cho các b n 1HS c n i dung trên b ng ph cùng nghe. Ví d :Em k v ư c mơ em tr thành cô giáo. HS k chuy n theo nhóm4 Em t ng ch ng ki n m t bác sĩ ch a HS k thi. b nh.Em ư c mơ mình tr thành bác sĩ. Khi HS k GV ghi tên câu chuy n lên Nhóm k chuy n. b ng.Sau khi HS k l p t câu h i, ho c 10 HS thi k . L p l ng nghe. Hs k t câu h i cho l p tr l i HS k và l p t câu h i và tr l i GV nh n xét ghi i m VD B n thích nh t nhân v t nào ? 3/ C ng c d n dò Nh n xét ti t h c D n HS v nhà vi t l i câu chuy n v a ư c nghe k và chu n b bài k chuy n
  4. T P LÀM VĂN K CHUY N ( ki m tra vi t ) I/ M C TIÊU: + HS th c hành vi t 1 bài văn k chuy n + Bài vi t úng n i dung , yêu c u c a bài , có nhân v t , s vi c c t truy n ( m bài , di n bi n , k t thúc ) + L i k t nhiên , chân th t , dùng t hay , giàu trí tư ng tư ng và sáng t o II/ DÙNG D Y H C B ng l p vi t dàn ý v n t t c a bài văn k chuy n III./ CÁC HO T NG D Y H C Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1/ Ki m tra bài cũ Ki m tra gi y bút HS 2 Th c hành vi t Gv có th s d ng 3 g i ý trang 124 SGK làm bài ki m tra ho c t mình
  5. ra cho HS Lưu ý ra + Ra 3 HS t ch n khi vi t bài + 1 là m + N i dung ra g n v i các ch i m ãh c Cho HS vi t bài Thu ch m 1 s bài Nêu nh n xét chung
Đồng bộ tài khoản