Kể chuyện - TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI

Chia sẻ: corolla

- Dựa vào băng phim, lời kể của GV và những hình ảnh được minh họa trong SGK, HS tìm được lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh. Sau đó, các em biết kể sáng tạo câu chuyện theo lời một nhân vật. - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi hành động dũng cảm của những người lính Mỹ có lương tri đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. ...

Nội dung Text: Kể chuyện - TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI

K chuy n: TI NG VĨ C M M LAI

I. M c tiêu, nhi m v :


- D a vào băng phim, l i k c a GV và nh ng hình nh ư c minh h a

trong SGK, HS tìm ư c l i thuy t minh cho m i hình nh. Sau ó, các em bi t k

sáng t o câu chuy n theo l i m t nhân v t.


- Hi u ư c ý nghĩa câu chuy n: ca ng i hành ng dũng c m c a nh ng

ngư i lính M có lương tri ã ngăn ch n và t cáo t i ác man r c a quân iM

trong cu c chi n tranh xâm lư c Vi t Nam.


II. dùng d y h c:


- Các hình nh minh h a trong SGK


- Băng phim (n u có)
III. Các ho t ng d y h c:
Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh1. Gi i thi u bài: (1’-2’) - HS l ng nghe2. GV k chuy nHo t ng 1: GV k l n 1 (không ch

tranh)


- Chú ý gi ng k


- GV ghi tên các nhân v t lên b ng l p

(Mai-cơ, Tôm-xôn, Côn-bơn, An- rê- t-ta, Hơ-

b t, Rô-nan)Ho t ng 2: GV k chuy n l n 2- K t h p l i k v i ch nh minh h a - HS l ng nghe và quan
ho c k xong r i ch nh và thuy t minh nh sát tranh3. Hư ng d n HS k chuy n: (20’)Ho t ng 1: Hư ng d n HS tìm hi u yêu

c uc a- Cho HS c yêu c u c a bài 1 - 1 HS c to, l p l ng

nghe- GV lưu ý HS ph i d a vào l i thuy t

minh cho m i nh, l i GV k , chú ý làm n i b t

ư c n i dung chính c a câu chuy nHo t ng 2: Cho HS k chuy n- Cho HS k o n - M i HS k 2-3 o n.

L p nh n xét- GV nh n xét, khen nh ng HS k úng,

k hay.
4. Trao i v ý nghĩa c a truy n: (3’-4’)- GV nêu câu h i l p trao i. - HS trao i và tr l i- GV nh n xét và ch t l i5. C ng c , d n dò: (2’-3’)- GV nh n xét ti t h c, cho c l p bình

ch n HS k chuy n hay nh t- Yêu c u HS v nhà t p k l i câu

chuy n cho ngư i thân nghe, chu n b cho ti t

k chuy n tu n 5
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản