KỂ CHUYỆNKỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

Chia sẻ: muchapgung

Đề bài : Kể chuyện về một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nắm nội dung cần kể (1 lần được đi thăm cảnh đẹp). 2. Kĩ năng: - Biết kể lại một chuyến tham quan cảnh đẹp em đã tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác. - Biết kể theo trình tự hợp lý, làm rõ các sự kiện, bộc lộ được suy nghĩ, cảm xúc của mình. - Lời kể rành mạch, rõ ý. Bước đầu...

Nội dung Text: KỂ CHUYỆNKỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC
THAM GIA


Đề bài : Kể chuyện về một lần em được đi thăm cảnh
đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khácI. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm nội dung cần kể (1 lần được đi thăm cảnh
đẹp).

2. Kĩ năng:

- Biết kể lại một chuyến tham quan cảnh đẹp em đã tận mắt
nhìn thấy cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác.

- Biết kể theo trình tự hợp lý, làm rõ các sự kiện, bộc lộ được
suy nghĩ, cảm xúc của mình.

- Lời kể rành mạch, rõ ý. Bước đầu biết lựa chọn từ ngữ
chính xác, có hình ảnh và cảm xúc để diễn tả nội dung.
3. Thái độ: Yêu quê hương đất nước từ yêu những cảnh
đẹp quê hương.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Sưu tầm những cảnh đẹp của địa phương.

+ HS: Sưu tầm những cảnh đẹp của địa phương.

III. Các hoạt động:TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Kể lại chuyện em đã - 2 bạn.
được nghe, được đọc nói
về mối quan hệ giữa con
người với con người.

- Giáo viên nhận xét –
cho điểm (giọng kể – thái
1’
độ).
3. Giới thiệu bài mới:

30’ - Kể chuyện được chứng

7’ kiến hoặc tham gia.

4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh kể chuyện.

Mục tiêu: Giúp HS kể
- 1 học sinh đọc đề bài –
được câu chuyện
Phân tích đề bài.
Phương pháp: Đàm
- …một lần đi thăm cảnh
thoại.
đẹp ở địa phương em hoặc
- Đề bài: Kể chuyện về
ở nơi khác.
một lần em được đi thăm
- Học sinh lần lượt nêu
cảnh đẹp ở địa phương
cảnh đẹp đó là gì?
em hoặc ở nơi khác.
- Cảnh đẹp đó ở địa
phương em hay ở nơi nào?
15’ - Giáo viên hướng dẫn
học sinh hiểu đúng yêu
cầu đề bài.
 Hoạt động 2: Thực
hành kể chuyện. - Học sinh lần lượt nêu lên
Mục tiêu: HS biết kể câu cảnh đẹp mà em đã đến –
chuyện đúng yêu cầu đề Hoặc em có thể giới thiệu

Phương pháp: Kể qua tranh.

chuyện, thảo luận. - Học sinh ngồi theo nhóm

- Giáo viên sẽ xếp các em từng cảnh đẹp.
theo nhóm. Thảo luận theo câu hỏi a,

- Nhóm cảnh biển. câu hỏi b

- Đồng quê. - Đại diện trình bày (đặc
điểm).
- Cao nguyên (Đà lạt).
- Cả lớp nhận xét (theo nội
dung câu a và b).
- Giáo viên chốt lại bằng
- Lần lượt học sinh kể lại
dàn ý sơ lược.
một chuyến đi thăm cảnh
1/ Giới thiệu chuyến đi
đến nơi nào? Ở đâu? đẹp ở địa phương em đã

2/ Diễn biến của chuyến chọn (dựa vào dàn ý đã

đi. gợi ý sau khi nêu đặc
điểm).
+ Chuẩn bị lên đường.
- Có thể yêu cầu học sinh
+ Cảnh nổi bật ở nơi đến.
kể từng đoạn.
+ Tả lại vẻ đẹp và sự hấp
dẫn của cảnh.

+ Kể hành động của
8’
những nhân vật trong
chuyến đi chơi (hào hứng,
sinh hoạt).

3/ Kết thúc: Suy nghĩ và
cảm xúc của em.

 Hoạt động 3: Củng cố.
 Chia 2 nhóm.
Phương pháp: Kể
- Nhóm hội ý chọn ra 1
1’ chuyện, thảo luận.
bạn kể chuyện.
- Bình chọn bạn kể
- Lớp nhận xét, bình chọn.
chuyện hay nhất.
- Nhận xét, tuyên dương.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Yêu cầu học sinh viết
vào vở bài kể chuyện đã
nói ở lớp.

- Chuẩn bị: “Ôn tập”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản