Kế hoạch đi công tác

Chia sẻ: minhlong

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Kế hoạch đi công tác

Nội dung Text: Kế hoạch đi công tác

 

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM03 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC Người đi công tác:............................................Bộ phận:........................................................................... Thời gian:.........................................................Nơi đến:........................................................................... Nội dung chính công tác:.......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. Kế hoạch cụ thể: Stt Nội dung công việc Thời gian Địa điểm Đơn vị Người lien quan Người lập Quản lý
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản