Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Kế hoạch đi công tác

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 161

0
1.170
views

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Kế hoạch đi công tác

Kế hoạch đi công tác
Nội dung Text

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM03 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC Người đi công tác:............................................Bộ phận:........................................................................... Thời gian:.........................................................Nơi đến:........................................................................... Nội dung chính công tác:.......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. Kế hoạch cụ thể: Stt Nội dung công việc Thời gian Địa điểm Đơn vị Người lien quan Người lập Quản lý

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản