Kế hoạch dự trữ hàng hóa

Chia sẻ: thinhlu

Dự trữ h2 là cần thiết cho hoạt động KD của DN. Nếu dự trữ ko đủ mức để bán thì sẽ thiếu hàng để bán, ngược lại dự trữ quá nhiều sẽ dẫn đến ứ đọng h2, chi phí cao ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động KD của DN...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản