KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Tết trung thu

Chia sẻ: phuonguyen123

Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Hình thành cho trẻ phẩm chất, năng lực ham học hỏi. Ý thức của việc học tập và tích cực tham gia quá trình học tập. - Phát triển kỹ năng nhận thức: Hiểu ý nghĩa của ngày Tết trung thu. Một số biểu tượng về ngày tết trung thu - Phát triển kỹ năng so sánh, quan sát nhằm tìm ra mối liên hệ và công việc giữa mọi người trong việc tổ chức lễ hội. - Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định. ...

Nội dung Text: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Tết trung thu

K HO CH GI NG D Y
Ch ñ : T t trung thu
Th i gian 1 tu n
I. M c tiêu:

1. Phát tri n nh n th c:

- Hình thành cho tr ph m ch t, năng l c ham h c h i. Ý th c c a vi c
h c t p và tích c c tham gia quá trình h c t p.

- Phát tri n k năng nh n th c: Hi u ý nghĩa c a ngày T t trung thu. M t
s bi u tư ng v ngày t t trung thu

- Phát tri n k năng so sánh, quan sát nh m tìm ra m i liên h và công
vi c gi a m i ngư i trong vi c t ch c l h i.

- Phát tri n kh năng ghi nh có ch ñ nh.

2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p:

- Kh năng nghe, hi u và truy n ñ t thông tin m t cách tương ñ i chính
xác.

- Giao ti p có văn hóa trong ñ i s ng hàng ngày

- Phát tri n ngôn ng m ch l c thông qua kh năng bi u di n

3. Phát tri n th m m

- Hình thành và phát tri n kh năng c m nh n cái ñ p trong t nhiên:
trăng r m, cái ñ p trong trong các tác ph m ngh thu t và trong vi c t ch c,
trang trí cho l h i.
4. Phát tri n th ch t

- Hi u bi t l i ích c a vi c tèn luy n v n ñ ng ñ i v i cơ th .

- Kh năng nh n bi t m t s v t d ng không an toàn trong trư ng M m
non.

- Rèn luy n m t s k năng v n ñ ng cơ b n.

5. Phát tri n tình c m – xã h i

- Tình c m yêu thương, quan tâm ñ i v i nh ng ngư i xung quanh tr ,
ñ c bi t là nh ng ngư i tr ti p xúc hàng ngày. Hình thành tình c m yêu
thương, bày t tình yêu thương c a tr ñ i v i ngư i l n trong gia ñình, ñ c bi t
là trong các d p l t t.
II. N i dung
L h i
trung thu
Trung
Chi c thu có t
bánh bao gi ?
trung thu

L h i trung thu

Chú cu i, Các hình nh
Ch h ng nga g n li n v i t t
trung thu
III. Ho t ñ ng: T ch c l h i
trung thu.

Xem phim v nh ng
hình nh ñêm trung
Trò chuy n v ngày thu.
t t trung thu, s tích
chú Cu i, ch H ng
L h i trung thuV , n n, trang trí:
bánh trung thu Hát: ðêm trung thu K chuy n: s tích
(nh c Trư ng Pháp cung trăng
– thơ Lãm Th ng)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản