KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Tết trung thu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
946
lượt xem
75
download

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Tết trung thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Hình thành cho trẻ phẩm chất, năng lực ham học hỏi. Ý thức của việc học tập và tích cực tham gia quá trình học tập. - Phát triển kỹ năng nhận thức: Hiểu ý nghĩa của ngày Tết trung thu. Một số biểu tượng về ngày tết trung thu - Phát triển kỹ năng so sánh, quan sát nhằm tìm ra mối liên hệ và công việc giữa mọi người trong việc tổ chức lễ hội. - Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Tết trung thu

  1. K HO CH GI NG D Y Ch ñ : T t trung thu Th i gian 1 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Hình thành cho tr ph m ch t, năng l c ham h c h i. Ý th c c a vi c h c t p và tích c c tham gia quá trình h c t p. - Phát tri n k năng nh n th c: Hi u ý nghĩa c a ngày T t trung thu. M t s bi u tư ng v ngày t t trung thu - Phát tri n k năng so sánh, quan sát nh m tìm ra m i liên h và công vi c gi a m i ngư i trong vi c t ch c l h i. - Phát tri n kh năng ghi nh có ch ñ nh. 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Kh năng nghe, hi u và truy n ñ t thông tin m t cách tương ñ i chính xác. - Giao ti p có văn hóa trong ñ i s ng hàng ngày - Phát tri n ngôn ng m ch l c thông qua kh năng bi u di n 3. Phát tri n th m m - Hình thành và phát tri n kh năng c m nh n cái ñ p trong t nhiên: trăng r m, cái ñ p trong trong các tác ph m ngh thu t và trong vi c t ch c, trang trí cho l h i.
  3. 4. Phát tri n th ch t - Hi u bi t l i ích c a vi c tèn luy n v n ñ ng ñ i v i cơ th . - Kh năng nh n bi t m t s v t d ng không an toàn trong trư ng M m non. - Rèn luy n m t s k năng v n ñ ng cơ b n. 5. Phát tri n tình c m – xã h i - Tình c m yêu thương, quan tâm ñ i v i nh ng ngư i xung quanh tr , ñ c bi t là nh ng ngư i tr ti p xúc hàng ngày. Hình thành tình c m yêu thương, bày t tình yêu thương c a tr ñ i v i ngư i l n trong gia ñình, ñ c bi t là trong các d p l t t.
  4. II. N i dung L h i trung thu Trung Chi c thu có t bánh bao gi ? trung thu L h i trung thu Chú cu i, Các hình nh Ch h ng nga g n li n v i t t trung thu
  5. III. Ho t ñ ng: T ch c l h i trung thu. Xem phim v nh ng hình nh ñêm trung Trò chuy n v ngày thu. t t trung thu, s tích chú Cu i, ch H ng L h i trung thu V , n n, trang trí: bánh trung thu Hát: ðêm trung thu K chuy n: s tích (nh c Trư ng Pháp cung trăng – thơ Lãm Th ng)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản