KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN: SINH HỌC 8 (CHỦ ĐỀ BÁM SÁT)

Chia sẻ: Vu Manh Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
926
lượt xem
75
download

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN: SINH HỌC 8 (CHỦ ĐỀ BÁM SÁT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN: SINH HỌC 8 (CHỦ ĐỀ BÁM SÁT)

  1. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN: SINH HỌC 8 (CHỦ ĐỀ BÁM SÁT) HỌC KÌ I Năm học: 2009-2010 Tên chủ Tiết Tên bài dạy Dạy Thiết bị đề theo tuần PPCT 1 Cấu tạo cơ thể người 1 Tranh vẽ, mô hình Chủ đề I: 2 Tế bào 2 Tranh vẽ Khái quát 3 Phản xạ 3 Tranh vẽ cơ 4 Bộ xương 4 Mô hình,tranh vẽ thể người 5 Cấu tạo và tính chất của cơ 5 Tranh vẽ & V ận 6 Ôn tập và kiểm tra 6 Kiểm tra 15 phút động (6t) 7 Bạch cầu - Miễn dịch 7 Tranh vẽ Chủ đề 8 Tuần hoàn máu và lưu thông 8 Tranh vẽ III: bạch huyết Tuần 9 Tim và mạch máu 9 Tranh vẽ, mô hình hoàn 10 Ôn tập và kiểm tra 10 Kiển tra trùng với kiểm (4t) tra định kì 11 Hoạt động hô hấp 11 Tranh vẽ,mô hình Chủ đề 12 Vệ sinh hô hấp 12 Tranh vẽ, bảng phụ III: 13 Tiêu hoá ở khoang miệng 13 Tranh vẽ, bảng phụ Hô hấp& 14 Tiêu hoá ở dạ dày 14 Tranh vẽ, bảng phụ tiêu hoá- 15 Hấp thụ chất dinh dưỡng và 15 Tranh vẽ, bảng phụ Trao đổi thải phân chất và 16 Trao đổi chất 16 Tranh vẽ, bảng phụ năng 17 Chuyển hoá 17 Tranh vẽ, bảng phụ lượng 18 Ôn tập và kiểm tra 18 Kiển tra trùng với kiểm (8t) tra định kì KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN: SINH HỌC 8 (CHỦ ĐỀ BÁM SÁT) HỌC KÌ II Năm học:2009-2010 Tên chủ Tiết Tên bài dạy D ạy Thiết bị đề theo tuần PPCT 20 Vitan min và muối khoáng 20 Bảng phụ Chủ đề 21 Cấu tạo hệ bài tiết nước 21 Tranh vẽ, mô hình IV: tiểu Trao đổi 22 Vệ sinh hệ bài tiết nước 22 Tranh vẽ chất và tiểu năng 23 Vệ sinh da 23 Mô hình,tranh vẽ lượng 24 Giới thiệu chung hệ thần 24 Tranh vẽ (6t) kinh
  2. 25 Ôn tập và kiểm tra 25 Kiểm tra 15 phút 26 Trụ não, tiểu não, não trung 26 Tranh vẽ,mô hình Chủ đề gian V: 27 Đại não 27 Tranh vẽ, mô hình Thần kinh 28 Cơ quan phân tích thị giác 28 Tranh vẽ, mô hình và giác 29 Ôn tập và kiểm tra 29 Kiển tra trùng với kiểm quan tra định kì (4t) 30 Hoạt động thần kinh cấp cao 30 Tranh vẽ Chủ đề ở người VI: 31 Vệ sinh hệ thần kinh 31 Tranh vẽ, bảng phụ Nội tiết - 32 Tuyến tuỵ và tuyến trên 32 Tranh vẽ, bảng phụ sinh sản thận (8t) 33 Sự điều hoà và phối hợp của 33 Tranh vẽ, bảng phụ các tuyến nội tiết 34 Cơ sở khoa học của các biện 34 Tranh vẽ, bảng phụ pháp tránh thai 35 Các bệnh lây qua đường sinh 35 Tranh vẽ, bảng phụ dục(T1) 36 36 37 Ôn tập và kiểm tra 37 Kiển tra trùng với kiểm tra định kì Kế hoạch giảng dạy và sử dụng thiết bị Môn:sinh học 8 Tuần Tiết Tên bài dạy Tên thiết bị dạy học PPCT c 1 Bài mở đầu -Bảng phụ: Chép bài tập tr 5 1 Cấu tạo cơ thể người - Mô hình nửa cơ thể người 2 - Bảng phụ: Vẽ H2.3,kẻ bảng 2 tr9 Té bào -Tranh vẽ: Cấu tạo tế bào động vật 3 2 - Bảng phụ:Vẽ hình 3.2 4 Mô - Bảng phụ Thực hành: quan sát té bào và - Kính hiển vi, lam kính,la men,bộ đồ 5 mô mổ,kim nhọn... 3 - Mẫu vật: Thịt lợn, ếch. Phản xạ - Tranh phóng to H6.1,6.2(Nếu có) 6 - Bảng phụ:Vẽ hình 3.3 4 Bộ xương -Tranh: Cấu tạo xương dài và các loại khớp 7 - Mô hình: Bộ xương người 8 Cấu tạo và tính chất của xương Tranh: Cấu tạo xương dài và các loại khớp - Đèn cồn, panh,HCL+ Xương đùi ếch
  3. Cấu tạo và tính chất của cơ - Tranh: bắp cơ, bó cơ và cấu tạo tế bào cơ 9 - Phóng to H 9.3 5 Hoạt động của cơ - Máy ghi công của cơ 10 - Bảng phụ: B10 trang 34 Tiến hoá của hệ vặn động- Vệ - Mô hình bộ xương người 11 sinh hệ vặn động -Bảng phụ: Kẻ bảng 11tr 38 6 TH: Tập sơ cứu và băng bó cho - Nẹp dài, nẹp ngắn, bông y tế, chiếu cá 12 người gẫy xương nhân Máu và môi trường trong cơ thể - Vẽ sơ đồ H 13 tr 38 13 7 - Bảng phụ: Kẻ bange 13/sgk 14 Bạch cầu- miễn dịch - Vẽ hình 14.2/sgk Đông máu và nguyên tắc truyền Bảng phụ:Vẽ sơ đồ đông máu và chuyền 15 máu. máu 8 Tuần hoàn máu và lưu thông Tranh cấu tạo hệ tuần hoàn 16 bạch huyết Tim và mạch máu - Mô hình tim và tranh mạch máu 17 9 Vân chuyển máu qua hệ mạch- Bảng phụ 18 Vệ sinh hệ tuần hoàn 19 Thực hành: Sơ cứu cầm máu Bông , băng, gạc ,day cao su... 10 20 Kiểm tra 1 tiết 21 Hô hấp và các cơ quan hô hấp Tranh : cấu tạo cơ quan hô hấp 11 22 Hoạt động hô hấp Bảng phụ: kẻ bảng 21 tr 69 23 Vệ sinh hô hấp Bảng phụ: kẻ bảng 22 tr 72 12 24 TH: Hô hấp nhân tạo Chiếu cá nhân, gạc... Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá Mô hinh nửa cơ thể ,Trang cấu tạo cơ quan 25 13 tiêu hoá+ Bảng phụ:B 24/82 26 Tiêu hoá ở khoang miệng - Bảng phụ: Kẻ bảng 25 tr 83 TH: Tìm hiểu hoạt động của - ống nghiệm, giá đỡ, đèn cồn, cốc thuỷ 27 enzim trong nước bọt tinh, HCL 2%... 14 Tiêu hoá ở dạ dày Tranh: Cấu tạo cơ quan tiêu hoá 28 - Bảng phụ:B 27tr88 Tiêu hoá ở ruột non Tranh: Cấu tạo cơ quan tiêu hoá 29 - Bảng phụ:B 27.3 15 Hấp thụ dinh dưỡng và thải Tranh: Cấu tạo cơ quan tiêu hoá 30 phân - Bảng phụ:B 28.3 31 Vệ sinh tiêu hoá - Bảng phụ: B30.1 16 32 Trao đổi chất bảng phụ: H 31.1, 31.2/sgk 33 Chuyển hoá Bảng phụ 17 34 Ôn tập học kì I Tranh vẽ, bảng phụ 35 Kiểm tra học kì I 18
  4. 36 Thân nhiệt Nhiệt kế y tế 19 Học kì II Năm học 2009-2010 37 Vi ta min và muối khoáng Bảng phụ 20 Tiêu chuẩn ăn uống- Nguyên tắc - Một số tranh( Sưu tầm) 38 lập khẳu phần TH: Phân tích một khẩu phần Bảng phụ: kẻ bảng/sgk 39 cho trước 21 Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết Tranh vẽ: cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu 40 nước tiểu - Bảng phụ: kẻ bảng/sgk tr140 41 Bài tiết nước tiểu bảng phụ(BT) 22 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu Tranh vẽ: cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu 42 - Bảng phụ: kẻ bảng/sgk tr130 43 Cấu tạo và chức năng của da Mô hình cấu tạo da ( nếu có) 23 44 Vệ sinh da - Bảng phụ: kẻ bảng 41.1, 41.2/sgk 45 Giới thiệu chung hệ thần kinh - Phóng to h.vẽ/sgk( nếu có thể) 24 TH: Tìm hiểu chức năng (Liên Dụng cụ mổ, giá treo,HCL,cốc 46 quan đến cấu tạo) của tuỷ sống Mẫu vật: Một đoạn tuỷ sôngá lợn 47 Dây thần kinh tuỷ 25 trụ não, tiểu não, não trung gian Tranh cấu tạo bộ não, 48 -Mô hình: bộ não người + bảng phụ Đại não Tranh cấu tạo bộ não, 49 26 -Mô hình: bộ não người 50 Hệ thần kinh sinh dưỡng - Tranh vẽ 51 Cơ quan phân tích thị giác - Tranh vẽ: Cơ quan phân tích thị giác 27 52 Vệ sinh mắt - Bảng phụ: kẻ bảng 50 tr 160 53 Cơ quan phân tích thính giác - Mô hình cấu tạo tai người 28 54 PXKĐK và PXCĐK Bảng phụ: kẻ bảng 52.1, 52.2 55 Kiểm tra một tiết - Bảng phụ 29 Hoạt động thần kinh cấp cao ở Bảng phụ 56 người 57 Vệ sinh hệ thần kinh Bảng phụ: kẻ bảng 54/sgk/172 30 58 Giới thiệu chung hệ nội tiết 59 Tuyến yên, tuyến giáp Bảng phụ: kẻ bảng 56.1 31 60 Tuyến tuỵ và tuyến trên thận Tuyến sinh dục Bảng phụ: kẻ bảng 56.1 61 Tranh vẽ: 32 Sự điều hoà và phối hợp của 62 các tuyến nội tiết 63 Cơ quan sinh dục nam Tranh vẽ x 33 64 Cơ quan sinh dục nữ Tranh vẽ x Thụ tinh, thụ thai và phát triển 65 của thai 34 Cơ sở khoa học của các biện Sưu tầm tranh liên quan 66 pháp tránh thai
  5. Các bệnh lây qua đường sinh Bảng phụ +Sưu tầm tranh liên quan 67 35 dục(bệnh tình dục) 68 Ôn tập - Tổng kết Tranh vẽ + Bảng phụ x 69 Kiểm tra học kì II 36 Đại dịch AIDS- Thảm hoạ của Sưu tầm tranh liên quan 70 loài người 37 Hết Tuần Tiết Tên bài dạy Tên thiết bị dạy học PPCT c Thế giới động vật đa dạng và - Tranh , ảnh (sưu tầm ) 1 1 phong phú 2 Phân biệt động vật với thực vật - Bảng phụ: Kẻ bảng 1 trang 9,b2 trang11 Quan sát một số động vật - Kính hiểm vi, lam kính , la men 3 nguyên sinh - Mẵu vật:Váng ao hồ,Tranh vẽ(nếu có) 2 Trùng roi - Tranh vẽ: trùng roi,Tập đoàn vôn vốc 4 (nếu có) Trùng biến hình và trùng giày - Tranh vẽ: Trùng biến hình và trùng 5 3 giày(nếu có) 6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét - Bảng phụ; vẽ vòng đời trùng sốt rét Đặc điểm trung và vai trò thực - Bảng phụ:Kẻ bảng 1trang 26,B2trang 28. 7 tiễn của ĐVNS 4 Thuỷ tức Tranh vẽ: cấu tạo của thuỷ tức(nếu có) 8 - Mô hình 9 Đa dạng của ngành ruột khoang -Bảng phụ: Kẻ bảng 1/33,bảng 2/35 5 Đặc điểm chung và vai trò của - Bảng phụ: kẻ bảng/ sgk 10 ngành ruột khoang Sán lá gan Tranh vẽ: Sán lá gan(nếu có) 11 - Bảng phụ:kẻ bảng trang 42 6 Một số giun dẹp khác.Đặc điểm - - Bảng phụ:kẻ bảng trang 45 12 chung của ngành giun dep 13 Giun đũa 7 Một số giun tròn khác và đặc Sưu tầm tranh (nếu có đk) 14 điểm chung của ngành giun tròn Giun đất -Tranh vẽ: sgk 15 - Mẫu vật : giun đất 8 TH: Mổ và quan sát giun đất -Mẫu vật: giun đất 16 -Bộ đồ mổ,kinh lúp,khay...
  6. Một số giun đốt khác và đặc -Mẫu vạt : giun đỏ,đỉa (nếu có) 17 9 điểm chung của ngành giun đốt -Bảng phụ: kẻ bảng 1,2 trang 60 18 Kiểm tra một tiết Trai sông - Mô hình: trai sông 19 10 - Mẫu vật : trai sông 20 Một số thân mềm khác - Tranh , ảnh : ốc , trai ,mực (nếu có) TH: Quan sát một số thân mềm - Tranh , ảnh : ốc , trai ,mực (nếu có) 21 - Kinh lúp, panh, kim nhọn,chậu mổ 11 Đặc điểm chung và vai trò của Bảng phụ(kẻ bảng 1,2 trang 72) 22 ngành thân mềm Tôm sông - Mô hình: Tôm sông 23 - Mẫu vật : Tôm sông + Bảng phụ /75 12 TH: Mổ và quan sat tôm sông - Mô hình: Tôm sông + Tôn sông 24 -Bộ đồ mổ,kinh lúp,khay... Đa dạng và vai trò của lớp giác - Bảng phụ(kẻ bảng trang 81) 25 xác 13 Nhện và sự đa dạng của lớp - Mẫu vật : Con nhện 26 hình nhện - Bảng phụ: B 1/82, B2/85 27 Châu chấu - Mô hình châu chấu 14 Đa dạng và đặc điểm chung của - Mẫu vật: Một số loại sâu bọ 28 lớp său bọ TH: Xem băng hình về tập tính - Màn hình, đầu video, băng hình(nếu có đk) 29 của sâu bọ 15 Đặc điểm chung và vai trò của Bảng phụ: Kẻ bảng 1 trang 96,bảng 2,3 30 ngành chân khớp trang 97 Cá chép - Mẫu vật : Cá chép 31 - Mô hình 16 TH: Mổ cá - Mẫu vật : Cá chép 32 - Mô hình, Bộ đồ mổ, khay mổ,chậu... Cấu tạo trong của cá chép - Tranh vẽ : Cá chép 17 33 - Mẫu ngâm cá chép đã mổ 34 Ôn tập học kì I - Tranh vẽ, bảng phụ 18 35 Kiểm tra học kì I Sự đa dạng và đặc điểm chung - bảng phụ: kẻ bảng trang 111 19 36 của các lớp cá Hết học kì I Ếch đồng - Tranh vẽ: Cấu tạo ếch đồng( nếu có) 37 - Mô hình ếch đồng + Mẫu vật 20 TH: Quan sát cấu tạo trong của - Mô hình ếch đồng, tranh vẽ bộ xương ếch 38 ếch đồng trên mẫu mổ đồng - Mẫu ngâm: Đa dạng và đặc điểm chung của - Bảng phụ: Kẻ bảng trang 121 39 lớp lưỡng cư 21 Thằn lằn bóng đuôi dài - Mô hình thằn lằn 40 - Bảng phụ: Kẻ bảng trang 125 22 41 Cấu tạo trong của thằn lằn - Tranh vẽ: Bộ xương thằn lằn - Mô hình thằn lằn
  7. Sự đa dạng và đặc điểm chung - Tranh phóng to H40.1(Nếu có đk) 42 của lớp bò sát - Sưu tầm tranh Chim bồ câu - Mô hình chim bồ câu 43 - Bảng phụ: Kẻ bảng 1trang 135,B2 trang 23 136 TH: Quan sát bộ xương, mẫu - Tranh vẽ: Bộ xương chim bồ câu 44 mổ chim bồ câu - Mẫu ngâm: chim bồ câu, Mô hình Cấu tạo trong của chim bồ câu - Mô hình chim bồ câu - Tranh vẽ: Cấu tạo chim bồ câu 45 (nếu có) 24 Đa dạng và đặc điểm chung của - Tranh, ảnh về các loài chim (nếu có) 46 lớp chim - Bảng phụ: kẻ bảng trang 145 TH: Xem băng hình về đời sống - Băng hình, đầu vi deo... 47 và tập tính của chim - Sưu tầm tư liệu về đời sống của chim 25 Thỏ - Mô hình thỏ 48 - Bảng phụ: Kẻ bảng trang 150 Cấu tạo trong của thỏ - Mô hình thỏ - Tranh vẽ: Bộ xương thỏ, Cấu tạo thỏ 49 - Bảng phụ: kẻ bảng trang 153 26 Đa dạng của lớp thú: Bộ thú - Tranh ảnh (nếu có) huyệt, bộ thú túi. - Bảng phụ: Kẻ bảng trang 157 50 Đa dạng của thú (tiếp theo):Bộ 51 dơi, bộ cá voi 27 Đa dạng của thú (tiếp theo): - Bảng phụ: Kẻ bảng trang 164 52 Bộ ăn său bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt. Đa dạng của thú (tiếp theo): - Bảng phụ: Kẻ bảng trang 167 53 Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng 28 TH: Xem băng hình về đời sống - Băng hình, đầu vi deo... và tập tính của thú - Sưu tầm tư liệu về đời sống của thú 54 55 Kiểm tra một tiết 29 Môi trường sống và sự vận - Tranh phóng toH53.1(nếu có) 56 động di chuyển - Bảng phụ: kẻ bảng trang174 57 Tiến hoá về tổ chức cơ thể - Bảng phụ: Kẻ bảng trang 176 30 58 Tiến hoá về sinh sản - Bảng phụ: Kẻ bảng trang 180 59 Cây phát sinh giới động vật Phóng to H 56.39( nếu có đk) Đa dạng sinh học - Tranh , ảnh về dộng vật ở môi trường đới 31 lạnh, hoang mạc đới nóng(nếu có) 60 - Bản đồ địa lí động vật - Bảng phụ: kẻ bảng trang 187
  8. Đa dạng sinh học(tiếp theo) - Bản đồ địa lí động vật - Bảng phụ: kẻ bảng trang 189 61 32 Biện pháp đấu tranh sinh học - Bảng phụ: kẻ bảng trang 193 62 Động vật quý hiếm - Bảng phụ: kẻ bảng trang 196 63 Tìm hiểu một số ĐV có tầm - Sư tầm tranh ,và từ sách báo, thực tiễn 33 64 quan trọng kinh tế ở địa phương Tìm hiểu một số ĐV có tầm - Sư tầm tranh ,và từ sách báo, thực tiễn quan trọng kinh tế ở địa phương 65 34 66 Ôn tập kì II - Tranh vẽ và bảng phụ 35 67 Kiểm tra học kì II Tham quan thiên nhiên Dung cụ đào đát, vợtbướm, vợt thuỷ sinh, 68 chổi lông, kim nhọn, khay,kính lúp..... Tham quan thiên nhiên Dung cụ đào đát, vợt, vợt thuỷ sinh, chổi 36 69 lông, kim nhọn, khay,kính lúp..... Tham quan thiên nhiên Dung cụ đào đát, vợtbướm, vợt thuỷ sinh, 37 70 chổi lông, kim nhọn, khay,kính lúp..... GV: Vũ mạnh cường Tường THCS KIm thượng- Tân sơn- Phú thọ
Đồng bộ tài khoản