Kê hoạch Marketing cho sản phẩm KoliginD

Chia sẻ: haibara_park

Một bản kế hoạch mình hì hục lập cho dược Hiệp Phong mà để không thì phí, share cho mọi người cùng tham khảo. Mọi người yên tâm bên đó không trả cho mình đồng nào hay gì gì cả nên tài liệu này vẫn là của mình nên mọi người down thoải mái. Đây là bản pp tóm tắt thôi, sẽ up bản dự toán chi phí sau:" hế hế

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản