Kế họach ngày - Những con vật đáng yêu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
141
lượt xem
9
download

Kế họach ngày - Những con vật đáng yêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach ngày - Những con vật đáng yêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach ngày - Những con vật đáng yêu

  1. K HO CH T CH C HO T NG M T NGÀY Ch nhánh: Nh ng con v t áng yêu. Chơi t p có ch ích: v n ng ôn bò chui qua c ng, v n ng m i i trong ư ng h p có c m v t trên tay Nhóm 18 – 24 tháng, s cháu: 28 cháu Trư ng MN Hòa Ti n 1, Hòa Vang, à N ng. Giáo viên: Tr n Th Lâu + Phùng Th Hoa + Ngô Th Như Hi n
  2. I. M c ích yêu c u: - Tr bò chui qua c ng và không ch m c ng, c ng c phát tri n các nhóm cơ toàn thân. - Tr i trong ư ng h p không ch m v ch, khi mang v t trên tay không làm rơi, rèn k năng i th ng hư ng, thân ngư i th ng. - Tr xem sách và l t trang sách, g i tên hình nh có trong tranh. - Tr bi t xâu các con v t thành vòng và xâu h t x p ch ng. - Tr bi t x p c nh nhau các kh i t o thành ô cá. II. Các ho t ng trong ngày: 1. ón tr , trò chuy n, i m danh, TDBS: - ón tr vào l p, cùng tr xem tranh con cá, con cua, con tôm và trò chuy n v i tr v các con v t ó. + Cô h i tr : gia ình nhà b n nào có nuôi các con v t gi ng trong tranh c a cô không? ( tr tr l i theo câu h i c a cô) - i m danh: cô và tr cùng k tên các b n v ng h c ngày hôm nay, sau ó cô ghi vào s theo dõi h c t p - Th d c bu i sáng: t p bài “ gà con” + ng tác 1: gà v cánh tr ng t nhiên, hai tay th xuôi, cô nói gà v cánh tr ưa hai tay sang ngang v y và v tay vào ùi 4 l n
  3. + ng tác 2: gà m thóc. Tr t p i vòng quanh l p m t vòng cô nói: gà m thóc: tr ng i xu ng gõ tay xu ng n n nói c c… c c…( 3 l n) + ng tác 3: gà i tìm m i. 2 tay ưa sau lưng tr v a i v a nghiêng ngư i sang hai bên và như i tìm m i, tr i 2 – 3 vòng trong sân. 2. Ho t ng chơi t p có ch ích: 2.1. Chu n b môi trư ng ho t ng: - Không gian t ch c: trong l p, ngoài sân - dùng phương ti n: - + 2 g y dài 2m làm ư ng h p - + 1 c ng chui có trang trí ư ng vi n - + h : cá, tôm, cua b ng các con v t th t - + m t s con v t b ng nh a ( tôm, cua, cá) 2.2. Phương pháp: th c hành, làm m u 2.3. Ti n hành ho t ng có ch ích: chia thành 2 nhóm - 1 nhóm t 18 – 24 tháng, có 18 cháu, cô Hoa t ch c ho t ng cho tr xem tranh “ m t s con v t s ng dư i nư c” phòng 1 trong nhóm - 1 nhóm t 18 – 24 tháng, có 10 cháu, cô Lâu t ch c ho t ng: Ôn bò chui qua c ng và v n ng m i i trong ư ng h p có mang v t trên tay a/ M u ho t ng:
  4. - Cô gi làm ti ng gà m kêu: C c, c c, c c, ti ng gì kêu ó các con ? + Tr : Ti ng kêu gà m - ó là ti ng gà m g i các con y ! Nào các con hãy i theo m ( M máy tr cùng cô hát bài “ àn gà con ”) b/ Ho t ng tr ng tâm: - Cô và các con t p làm nh ng chú gà v y cánh, m thóc, tìm m i nào * Tr t p bài t p phát tri n chung: Bài “ Gà con ” + ng tác 1: gà v cánh, 2 tay sang ngang và v 2 tay vào ùi 4 l n + ng tác 2: gà m thóc, tr ng i xu ng, gõ tay xu ng n n và nói c c, c c, c c, c c + ng tác 3: gà i tìm m i, 2 tay ưa sau lưng tr v a i, v a nghiêng ngư i sang 2 bên. *V n ng cơ b n: Ôn bò chui qua c ng, v n ng m i i trong ư ng h p có c m v t trên tay + Cô cho 1 tr bò chui qua c ng và cô hư ng d n v n ng m i i trong ư ng h p có mang v t trên tay Phân tích ng tác: Bò chui qua c ng, ch n m t v t c m trên tay i trong ư ng h p không ư c ch m v ch, không ư c rơi v t xu ng t, m t nhìn th ng v phía trư c.
  5. Tr th c hi n: cho tr chơi cá nhân, nhóm, t p th 4 – 5 l n ( Trong lúc th c hi n cô quan sát, s a sai và h i tr tr tr l i ch n con v t gì) * H i t nh: Cho tr nghe nh c bài “ Cá vàng bơi ” v a i v a hít th nh nhàng, ra xem h ( cá, tôm, cua ), cô cho tr quan sát h cá và h i tr : Trong h có nh ng con gì ? + Tr : Con cua, tôm, cá + Tr mô ph ng ng tác cá bơi, cua bò, tôm bung 3. Ho t ng chuy n ti p: - Cho tr ra sân i chơi 4. Ho t ng ngoài tr i: - Cho tr thăm quan sân trư ng - Cho tr hát bài “ Cá vàng bơi ”, “ Con cua á ”… - Cháu chơi t do 5. Ho t ng góc * Góc ho t ng v t v t: - Xâu các con v t vào dây ( tôm, cua, cá ) - X p các kh i c nh nhau t o thành h cá + M c ích yêu c u: Tr bi t xâu các con v t vào dây Tr bi t x p các kh i x p c nh nhau
  6. + Chu n b : Các con v t c t b ng x p Dây tr xâu Kh i x p + Ti n hành: Tr bi t 1 tay c m con v t, 1 tay c m dây xâu các con v t ( tôm, cua, cá ) Tr x p các kh i x p c nh nhau t o thành h cá, và b các con cá vào h * Góc xem sách: Cho cháu xem tranh v các con v t áng yêu thích + M c ích yêu c u: Tr bi t g i tên các con v t s ng dư i nư c Tr l t trang sách, xem sách + Chu n b : Sách, tranh các con v t s ng dư i nư c + Ti n hành: Cô giúp tr l t t ng trang sách xem, sau ó g i tên, làm quen màu s c các con v t trong tranh ( cô nói màu s c tr bi t ) 6. V sinh ăn trưa: - n gi ăn cơm r i, cô giúp tr làm v sinh r i vào bàn ăn
  7. - Giáo d c tr khi ăn, các con ăn u ng không rơi ra bàn, không nói chuy n, ăn h t su t - Cô gi i thi u món ăn cho tr bi t 7. Ho t ng chi u: Cho tr nghe, v n ng theo nh c ( con cua á, cá vàng bơi ) 8. V sinh, tr tr : Trao i ph huynh v tình hình s c kh e tr và các ho t ng sau 1 ngày trư ng 9. Nh n xét: ( Nh ng bi u hi n v tình tr ng s c kh e c a tr , nh ng thái hành vi c a tr trong các ho t ng, k năng tr t ư c, nh ng s n ph m tr t o ra trong quá trình ho t ng, m c t ư c c a tr so v i m c ích yêu c u t ra ) .................................................................................................................. .................................................................................................................. Nh ng v n giáo viên c n lưu ý ( GV ưa ra nh ng v n c n lưu ý trong vi c t ch c các ho t ng ti p theo) ….............................................................................................................. …..............................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản