Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chia sẻ: matquykyo1810

Biến đổi khí hậu trên thế giới đã ảnh hưởng đến linh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam. Bài viết này giúp các bạn biết được các phương pháp của nước ta để thích ứng với biến đổi khí hậu đối với phát triển nông thôn và lĩnh vực nông nghiệp

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản