Kế hoạch tuyển dụng quản trị viên tập sự

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
175
lượt xem
33
download

Kế hoạch tuyển dụng quản trị viên tập sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Kế hoạch tuyển dụng quản trị viên tập sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch tuyển dụng quản trị viên tập sự

  1. Mã tài liệu: NS – 05 – BM02 QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG QTV TẬP SỰ 1. Tìm kiếm Stt Nguồn tuyển dụng Thời gian Hình thức thông tin Kinh phí dự kiến 2. Chương trình lựa chọn Stt Hình thức kiểm tra Người đánh giá Thời gian dự kiến 3. Tổ chức thực hiện Ngày tháng năm 200 Người lập TP. nhân sự Giám đốc
Đồng bộ tài khoản