Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
160
lượt xem
54
download

Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM10 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG SAU ĐÀO TẠO Tên tôi là ................................................................................................................................................. Chức vụ..............................................................................Bộ phận:..................................................... Tham dự khóa học :................................................................................................................................. Thời gian học:......................................................................................................................................... Nơi tổ chức ............................................................................................................................................ Kết quả đào tạo:………………………………………………………………………………………… Tôi xin đăng ký ứng dụng đào tạo với công ty như sau Stt Nội dung ứng dụng Chỉ tiêu đạt được Thời gian Ý kiến của quản lý trực tiếp: …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. Ngày tháng năm 200 Người đề nghị Quản lý Phòng NS
Đồng bộ tài khoản