KẾ LIÊN HOÀN

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
12
download

KẾ LIÊN HOÀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là mưu kế liên kết từ nhiều mưu kế khác thành một hệ thống xâu chuỗi hoàn chỉnh để tấn công, tiêu diệt địch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ LIÊN HOÀN

  1. KẾ LIÊN HOÀN (Liên hoàn kế): Đó là mưu kế liên kết từ nhiều mưu kế khác thành một hệ thống xâu chuỗi hoàn chỉnh để tấn công, tiêu diệt địch. Trong Đông Chu Liệt Quốc tập 6, tập 7 đã kể một giai thoại điển hình của việc sử dụng kế liên hoàn nói về cách Việt Câu Tiễn thoát hiểm và tiêu diệt kẻ thù là Ngô Phù Sai. Trước kia ông của Phù Sai bị nước Việt giết chết.. Khi lên làm vua Phù Sai đem quân đánh nước Việt bắt vua nước Việt là Câu Tiễn cùng vợ phải sang lao động khổ sai ở Ngô. Các công thần và mưu sĩ của Việt Câu Tiễn là Phạm Lãi và Văn Chủng đã phải sử dụng kế liên hoàn để cứu vua và phục hồi lại cơ nghiệp của nước Việt. - Dùng kế hỗn thuỷ mô ngư, đút lót ho Bá Bi là một quan tham, nịnh thần của Hạp Lư, để ly gián Ngũ Viên với Hạp Lư. - Dùng mỹ nhân kế, dâng gái đẹp, ngựa tốt cho Hạp Lư và Bá Hi, khiến vua tôi nhà Ngô suốt ngày rong chơi không để ý đến chính sự, triều chính gì cả. - Dùng kế tiếu lý tàng đào, bằng cách cho nước ngô vay thóc giống đã luộc gần chín, làm cho nước Ngô năm sau mất mùa to, lòng dân xao động bất yên. - Dùng khổ nhục kế, xui Việt Câu Tiễn nếm phân của Hạp Lư khi Hạp Lư bị ốm để báo cho Hạp Lư biết mình sắp khỏi bệnh, Hạp Lư đã ngu xuấn thả cho hai vợ chồng vua Việt trở về nước. Và cuối cùng, với mọi rối loạn đã nêu Việt Câu Tiễn đã đem quân đánh phá lại nước Ngô, tiêu diệt Ngô Phù Sai. Đối với các nước ngày nay, việc đấu tranh và khống chế lẫn nhau thông thường cũng được các nước tiến hành một cách tổng hợp của nhiều giải pháp và thủ đoạn có thể; đó là một sự cụ thể hoá của việc sử dụng liên hoàn kế trong quản lý.
Đồng bộ tài khoản