Kết nối laptop với màn hình TV

Chia sẻ: Vu Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
450
lượt xem
155
download

Kết nối laptop với màn hình TV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ưu điểm của laptop là nhỏ gọn và cơ động. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là kích thước màn hình bé, và thường gặp khó khăn khi muốn chia sẻ nội dung cho nhiều người. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn kết nối laptop với màn hình TV để sử dụng màn hình lớn hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết nối laptop với màn hình TV

  1. Kêt nôi laptop vơi man hinh TV ́ ́ ́ ̀ ̀ Ưu điểm cua laptop la nho gon va cơ  ̉ ̀ ̣̉ ̀ đông. Tuy nhiên, nhược điểm cua no là  ̣ ̉ ́ kich thươc man hinh be, va thương gặp  ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ kho khăn khi muốn chia sẻ nội dung  ́ cho nhiều người. Bai viêt se hướng dẫn  ̀ ́ ̃ ban kết nối laptop với man hinh TV để  ̣ ̀ ̀ sử dung man hinh lơn hơn. ̣ ̀ ̀ ́   Đa bao giờ ban muốn chia sẻ nhưng hinh anh, video hoặc nội dung  ̃ ̣ ̃ ̀ ̉ nao đo trên hoặc laptop vơi ban be va gia đinh minh? Vấn đề khá  ̀ ́ ́ ̣ ̀̀ ̀ ̀ phưc tap đo la lam sao để tất ca moi người trong nha đều co thể xem  ́ ̣ ́̀̀ ̉ ̣ ̀ ́ đươc chung trong khi kich cơ cua man hinh laptop thường rất be.  ̣ ́ ́ ̃̉ ̀ ̀ ́ Cach giai quyết thường gặp nhất đo la sử dung may chiếu, tuy nhiên,  ́ ̉ ́̀ ̣ ́ cac gia đinh sở hữu may chiếu co le la không nhiều. Co một cach đơn  ́ ̀ ́ ́̃̀ ́ ́ gian hơn, đo la kêt nối laptop với man hinh tivi co kich thước rộng hơn  ̉ ́̀́ ̀ ̀ ́́ để moi thanh viên trong gia đinh co thể dễ dang theo doi. Bai viêt sau  ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̀ ́ đây se hương dẫn ban cach thức để kết nối laptop va man hinh TV. ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀   Co rất nhiều cach thức khac nhau để kết nối laptop va TV, tuy nhiên,  ́ ́ ́ ̀ trước khi bắt đầu, ban cần phai biết rằng laptop va TV cua minh có  ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ những chuẩn kêt nối nao. Cac chuẩn kết nối thông dung ngay nay mà  ́ ̀ ́ ̣ ̀ laptop va TV thường co đo la: HDMI, DVI, VGA, S­Video và  ̀ ́ ́̀ Composite/RCA. Hinh anh dưới đây se cho ban thây ro dang kết nối  ̀ ̉ ̃ ̣ ́ ̣̃ cua chung để co thể dễ dang nhận ra laptop va TV cua minh hỗ trợ  ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ kết nối nao. ̀    
  2. Cac chuẩn kết nối hiện nay ́     1. “High Definition Multimedia Interface” hay HDMI la chuẩn kêt nôi  ̀ ́ ́ chất lượng tốt nhất hiện nay. Tất ca cac TV hỗ trợ HD đều co chuẩn  ̉́ ́ kết nối nay. Nếu laptop cua ban co hỗ trợ chuẩn kêt nôi nay, việc kêt  ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ nối trở nên rât đơn gian, ngược lai, ban co thể mua thiết bi chuyển  ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ đinh dang kết nối ở cac cửa hang tin hoc để co thể kêt nối laptop và  ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ TV thông qua HDMI.   2. DVI (Digital Video Interface) cung la chuẩn kết nối ma cac laptop  ̃ ̀ ̀́ ngay nay thường co. TV chuẩn HD cung thường co dang kết nối nay.  ̀ ́ ̃ ̣́ ̀ Tuy nhiên dang kết nối nay không hỗ trợ kết nối âm thanh, do vậy để  ̣ ̀ nghe đươc ca âm thanh cua laptop trên TV, ban cần phai co thêm  ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ cap kêt nối audio. Tốt nhất ban nên dung cac cap từ ampli để cho âm  ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ thanh ra loa rơi bên ngoai.  ̀ ̀  
  3. 3. VGA (Video Graphics Array) la dang kết nối video thường co trên  ̣̀ ́ moi laptop. Cac TV hỗ trợ chuẩn HD cung thường co dang kết nối  ̣ ́ ̃ ̣́ nay, va ban chi đơn gian la nối cap từ laptop đên TV cua ban. Tuy  ̀ ̣̀ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̣ nhiên, cac loai TV cu thương không co dang kêt nôi nay va se yêu  ́ ̣ ̃ ̀ ̣́ ́ ́ ̀ ̀̃ cầu thiêt bi chuyển đôi thiết bi để chuyển đổi. Cung giống như kết nối  ̣́ ̉ ̣ ̃ qua công DVI, cach thức kết nối nay cung yêu cầu cap âm thanh  ̉ ́ ̀ ̃ ́ riêng biệt.    4. S­Video hay Super Video la cach thức kêt nối thông dung nhất hiện  ̀́ ́ ̣ nay. Phần lơn cac laptop va TV thương co dang kêt nôi nay. Đây  ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ́ ́ ̀ không phai la cach kết nối cho chất lương tốt nhất, nhưng cung không  ̉̀́ ̣ ̃ phai la chât lượng kem nhất. Cung như trên, ban phai sử dung cap  ̉̀ ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ ́ audio riêng biêt nếu muốn sử dung âm thanh từ laptop.  ̣ ̣   5. Cap kêt nối RCA la cap kết nối với 3 đầu dây vang, đo va trắng.  ́ ́ ̀́ ̀ ̉̀ Đây la cap kêt nối thương gặp nhất hiện nay, ban thường sử dung  ̀́ ́ ̀ ̣ ̣ chung để kết nối tivi với cac đầu may CD/DVD. Đầu dây đo dung để  ́ ́ ́ ̉̀ kết nối loa phai, dâu trắng kết nôi loa trai va dây vang dung để kêt nôi  ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ tin hiệu video. Tuy nhiên, đây la hinh thức kêt nôi cho chât lượng hinh  ́ ̀̀ ́ ́ ́ ̀ anh thấp nhất trong cac hinh thức kết nối laptop va TV. Nếu laptop  ̉ ́ ̀ ̀ cua ban không hỗ trợ kết nối RCA, ban co thể sử dung thiết bi chuyển  ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ đổi RCA sang S­Video.    Kết nối laptop va TV kha đơn gian. Ban chi việc kiểm tra xem tivi và  ̀ ́ ̉ ̣ ̉ laptop cua minh hỗ trợ hinh thưc kết nối nao trong 5 hinh thức trên.  ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ Nếu trong trường hợp không co hinh thưc nao kể trên, ban co thể mua  ́̀ ́ ̀ ̣ ́ cac thiết bi chuyển đôi đinh dang kết nôi ơ cac cưa hang tin hoc.  Sau  ́ ̣ ̣̉ ̣ ́̉́ ̉ ̀ ̣ khi đa kêt nối đươc laptop va TV, bây giờ ban chuyển qua chế độ  ̃́ ̣ ̀ ̣ video trên TV (thường la AV1 hoặc AV2). Điều nay cung tương tự như  ̀ ̀ ̃ khi ban kêt nối với đầu may DVD.  ̣ ́ ́
  4. Trong trương hơp hinh anh trên TV không đươc ro net hoăc “meo mo”  ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̃́ ̣ ́ ́ hoăc chât lượng hinh anh không được đep, hay thử thay đổi độ phân  ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̃ giai trên laptop. Bởi vi độ phân giai cua man hinh laptop va TV thường  ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ không giống nhau. Những HDTV thế hệ mới thường co chế độ cho  ́ phep ban thay đổi độ phân giai cua TV, hay thử thay đổi độ phân giai  ́ ̣ ̉ ̉ ̃ ̉ cua TV va laptop sao cho trung nhau. Cac TV cu thường chi co 1 độ  ̉ ̀ ̀ ́ ̃ ̉́ phân giai duy nhất, trong trường hơp nay, hay thay đôi độ phân giai  ̉ ̣ ̀ ̃ ̉ ̉ cua laptop cho đên khi nao hinh anh co chất lương tốt nhất.  ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣   Trên đây la cac lưu y va cac hướng dẫn sơ bộ để kêt nối laptop với  ̀́ ́̀́ ́ man hinh TV cua ban. Hy vong, ban co thể dễ dang chia sẻ những  ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ hinh anh va nội dung vơi gia đinh, ban be, hay thậm chi xem cac bộ  ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ phim trên những man hinh TV lớn hơn so với man hinh laptop. ̀ ̀ ̀ ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản