Kế Toán Nghiệp Vụ Vốn Bằng Tiền Và Các Khoảng Phải Thanh Toán phần 9

Chia sẻ: mitomanlien

SỔ CHI TIẾT THEO DÕI TK 331 Tháng 2/2000 Đơn vị: đồng Tên Đ.vị hoặc người bán Bình Bình Dũng Bình Thanh Hoà Bình Cộng Số dư ĐT Số PS có TK 331 TK 152 Cộng có Số PS nợ 111 112 Cộng nợ Số dư CT

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản