Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong DN sản xuất

Chia sẻ: muahoaphuong

Nguyên vật liệu (NVL) là tài sản lưu động thuộc nhóm hàng tồn kho của DN. Việc mở các tài khoản tổng hợp ghi chép sổ kế toán cũng như việc xác định giá trị hàng tồn kho, giá trị hàng xuất kho hoặc xuất dùng tuỳ thuộc vào việc kế toán hàng tồn kho theo phương pháp nào.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản