Keo đất và khả năng hấp thụ của đất

Chia sẻ: heoxinhkute11

Trong đất có 3 thành phần: rắn lỏng và khí. Thể rắn và lỏng rất phức tạp bao gồm rất nhiều các phần tử có kích thước khác nhau. Dựa vào độ lớn và mức độ phân tán trong dung dịch nước của thể rắn người ta chia ra làm 3 loại:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản