KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VẸO CỔ BẨM SINH DO CO RÚT CƠ ỨC ĐÒN CHŨM Ở TRẺ EM

Chia sẻ: buddy3

Giới thiệu: Nguyên nhân và phương pháp điều trị vẹo cổ bẩm sinh do cơ là đề tài đang bàn cãi. Các trẻ em vẹo cổ bẩm sinh do cơ được điều trị sớm trước 1 tuổi bằng vật lý trị liệu thường cho kết quả tốt hơn các bé điều trị muộn, nên phẫu thuật các bé vẹo cổ bẩm sinh do cơ lớn hơn 1 tuổi và đã thành lập dải căng cơ ức đòn chũm. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm phân tích kết quả điều trị và xác định các yếu tố ảnh...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VẸO CỔ BẨM SINH DO CO RÚT CƠ ỨC ĐÒN CHŨM Ở TRẺ EM

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VẸO CỔ BẨM SINH

DO CO RÚT CƠ ỨC ĐÒN CHŨM Ở TRẺ EM
TÓM TẮT:

Giới thiệu: Nguyên nhân và phương pháp điều trị vẹo cổ bẩm sinh do

cơ là đề tài đang bàn cãi. Các trẻ em vẹo cổ bẩm sinh do cơ được điều trị

sớm trước 1 tuổi bằng vật lý trị liệu thường cho kết quả tốt hơn các bé điều

trị muộn, nên phẫu thuật các bé vẹo cổ bẩm sinh do cơ lớn hơn 1 tuổi và đã

thành lập dải căng cơ ức đòn chũm. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này

nhằm phân tích kết quả điều trị và xác định các yếu tố ảnh hưởng kết quả

phẫu thuật, ở các bệnh nhân đã phẫu thuật tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh

Hình thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tiền cứu và hồi cứu. Từ

tháng 01/2000- 12/2005 có 86 bệnh nhân vẹo cổ bẩm sinh do cơ phẫu thuật

tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình thành phố Hồ Chí Minh, có 39 bệnh

nhân đủ tiêu chuẩn chọn bệnh. Mười sáu bệnh nhân phẫu thuật cùng phương

pháp cắt đoạn đầu dưới cơ ức đòn chũm ở cả bó đòn và bó ức, so sánh kết

quả với 23 bệnh nhân đã phẫu thuật trước đó bằng các phương pháp khác.
Kết quả: Nhóm bệnh nhân được cắt một phần cơ ức đòn chũm cả bó

đòn và bó ức có kết quả 87,5% tốt hay rất tốt, trong khi chỉ có 52,2% đạt kết

quả tốt hay rất tốt ở nhóm bệnh nhân đ ược phẫu thuật bởi các phương pháp

khác.

Kết luận: Nghiên cứu này cho thấy, phương pháp cắt một đoạn đầu

dưới cơ ức đòn chũm cho kết quả tốt hơn các phương pháp khác. Các yếu tố

ảnh hưởng kết quả phẫu thuật là tuổi bệnh nhân lúc phẫu thuật, phương pháp

phẫu thuật, bất động sau mổ và chương trình tập vật lý trị liệu sau mổ.

ABSTRACT

Background: Congenital muscular torticollis is a condition of

debatable aetiology and management. Children with congenital muscular

torticollis who were treated with an exercise program during the first year of

life had better results than those treated later. Patients older than 1 year with

a definite tigh band of the stenocleidomastoid muscle should be treated

surgically. The aim of this study was to analyze the results of patients who

were treated surgically to determine the factors which had affected on the

outcome of the surgically treated patients at hospital for Trauma and

Orthopeadic of HCMC.
Methods: Mode of study: prospective and retrospective. Since

01/2000- 12/2005 eighty six children with congenital muscular torticollis

were treated at the Hospital for Trauma and Orthopaedic of HCMC, only

thirty nine among them were included in this study. Sixteen patients who

were operated with a uniform procedure of partial excision of clavicular and

sternal heads of the affected sternocleidomastoid muscle were compared to

the results in twenty two patients who had had other types of operations

before.

Results: The results were exellent or good in 87.5% patients who

were operated with partial excision. Only 52.2% exellent or good results

were obtained with other procedures.

Conclusion: This study showed that patients who were operated with

partial excision of sternocleidomastoid had better results than other

proceduces. The factors influencing the outcome of surgical treatment of

congenital muscular torticollis were age of patients at the time of operation,

the type of surgery, the postoperative immobilization and exercise programs.

ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Vẹo cổ bẩm sinh do co rút cơ ức đòn chũm là nguyên nhân gây vẹo cổ

thường gặp nhất ở trẻ nhỏ, điều trị sớm trước một tuổi với tập vật lý trị liệu
thường cho kết quả tốt, nếu không điều trị sẽ hạn chế vận động cổ, vẹo cột

sống, rối loạn thị giác, mất thẩm mỹ do biến dạng sọ mặt(1,3,6).

Chỉ định phẫu thuật khi trẻ lớn hơn một tuổi hay khi đã có biến dạng mặt

và hạn chế vận động cổ. Có nhiều phương pháp phẫu thuật, khác nhau chủ yếu

ở kỹ thuật cắt cơ và điều trị sau phẫu thuật.(1,2,4)

Khoa Nhi Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Thành phố Hồ Chí Minh

thường phẫu thuật vẹo cổ bẩm sinh do co rút cơ ức đòn chũm nhưng vẫn chưa

nghiên cứu về kết quả điều trị phẫu thuật bệnh lý này. Vì vậy, đề tài này phân

tích kết quả phẫu thuật các bệnh nhân được thực hiện cùng một phương pháp

phẫu thuật là cắt đoạn đầu dưới cơ ức đòn chũm cả bó ức và bó đòn và điều trị

tiếp tục sau phẫu thuật bằng các phương pháp bó bột cổ, mang nẹp cổ và tập

vật lý trị liệu, so sánh kết quả phẫu thuật với các ca hồi cứu đã được phẫu thuật

trước đây bằng nhiều phương pháp khác có thời gian theo dõi trên 6 tháng, từ

đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật tại Bệnh viện Chấn

Thương Chỉnh Hình Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu tiền cứu và hồi cứu, quan sát mô ta.

Tất cả 63 bệnh nhi vẹo cổ bẩm sinh do co rút cơ ức đòn chũm đã được

phẫu thuật tại khoa Nhi Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình từ tháng 01/
2000 - 12/ 2004 đều được mời tham gia tái khám. Thời gian thu thập số liệu

từ tháng 01/ 2004 – 12/ 2005. Tất cả 23 bệnh nhân vẹo cổ bẩm sinh do co rút

cơ ức đòn chũm đến khám và điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Chấn Thương

Chỉnh Hình từ tháng 01/ 2005- 12/ 2005 đều được khai thác kỹ bệnh sử về

bản thân và gia đình theo bệnh án mẫu. Trong nghiên cứu này, X-quang cổ

thẳng và nghiêng được chụp thường quy nhằm loại trừ các bất thường

xương.

Phương pháp phẫu thuật

Chỉ định phẫu thuật

1. Nghiêng đầu, hạn chế vận động cổ trên 100, cơ ức đòn chũm căng.

2. Bệnh nhân đến viện khi trên 2 tuổi và đã điều trị bảo tồn thất bại.

3. Bệnh nhân vẹo cổ do cơ ức đòn chũm và có biến dạng mặt.

Kỹ thuật mổ

Tất cả bệnh nhân nhóm tiền cứu đều được phẫu thuật bằng phương

pháp cắt bỏ một đoạn cơ ức đòn chũm ở đầu dưới và không khâu lại.

Phương pháp đánh giá

Tất cả bệnh nhân trong lô nghiên cứu tiền cứu được đánh giá lần

khám đầu tiên trước phẫu thuật và theo dõi mỗi lần tái khám về: độ nghiêng
đầu, xoay thụ động cổ, vận động gập bên thụ động của đầu, biến dạng sọ

mặt.

Đánh giá kết quả phẫu thuật dựa theo tiêu chuẩn của Shim nhưng

dùng thước đo góc chỉnh hình để đo độ nghiêng đầu.

Bảng đánh giá kết quả phẫu thuật.


Tiêu Rất
Tốt Khá Xấu
chuẩn tốt


Hạn chế 6- 11-
0
>150
150
150
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản