Khái niệm Bảo hiểm nhân thọ

Chia sẻ: xedapcam

Có rất nhiều người không hiểu bảo hiểm nhân thọ là gì? Và tại sao lại cần phải tham gia bảo hiểm nhân thọ? Nói đến bảo hiểm nhân thọ, thông thường người ta hiểu đó là các hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho các cá nhân.

Nội dung Text: Khái niệm Bảo hiểm nhân thọ

Khái niệm " Bảo hiểm nhân thọ"

Có rất nhiều người không hiểu bảo hiểm nhân thọ là gì? Và tại sao lại cần phải
tham gia bảo hiểm nhân thọ? Nói đến bảo hiểm nhân thọ, thông thường người ta
hiểu đó là các hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho các cá nhân. Thực tế,
bảo hiểm nhân thọ còn được biết đến như là một công cụ quan trọng đối với các
doanh nghiệp thông qua các loại hình bảo hiểm phổ biến như bảo hiểm cho người
chủ chốt, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm cho người lao động.

Một doanh nghiệp dù lớn hay chỉ là cơ sở kinh doanh đều phải đối mặt với
những vấn đề nhất định. Dưới đây sẽ đề cập đến việc sử dụng bảo hiểm nhân thọ
như là giải pháp cho một số vấn đề đó.
Chủ một cửa hàng dành cả cuộc đời để tạo dựng, tái đầu tư phần lớn lợi nhuận và
đi vay một khoản tiền từ ngân hàng để đầu tư cho cho công việc kinh doanh. Mọi
công sức của anh ta có thể vô nghĩa nếu việc kinh doanh đó chẳng có giá trị đối
với người nhà anh ta. Tài năng kinh doanh của anh ta giúp phát triển cửa hàng
nhưng vợ và con anh ta khó có thể duy trì được cửa hàng nếu chẳng may anh qua
đời. Bảo hiểm nhân thọ giúp cho những người thừa hưởng nhận được những thành
quả từ lao động của anh ta.

Hai người trẻ tuổi mở một cửa hàng bán thuốc và đã phát triển nó thành công
nhờ sự hợp tác ăn ý. Một người bị qua đời đột ngột và người kia làm việc cùng
người vợ được thừa kế. Do đó anh ta phải làm hầu hết mọi việc nhưng chỉ nhận
được một nửa thành quả do mình làm ra. Khi đó một thoả thuận mua-bán của bảo
hiểm nhân thọ theo giá trị của công việc kinh doanh sẽ giúp giải quyết tình trạng
khó xử này.
Một công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có thể rơi vào tình trạng như trên, điều
khác duy nhất là không có một giải pháp pháp lý cho trường hợp tử vong của một
cổ đông đối tác. Một lần nữa, thoả thuận mua lại cổ phần theo hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ có thể giải quyết vấn đề này.

6 Ðiều Cần Biết Khi Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ Lần Ðầu Tiên

1. Thấu Hiểu Tại Sao Mình Cần Mua Bảo Hiểm

Phần lớn chúng ta đều cần bảo hiểm nhân thọ vào một thời điểm nào đó trong
cuộc sống, nhưng đừng bao giờ mua bảo hiểm chỉ vì nghe người khác nói đó là
một ý kiến tốt. Bảo hiểm nhân thọ được thiết lập để đem đến cho gia đình một sự
bảo toàn tài chánh trong trường hợp người vợ hoặc chồng gặp chuyện bất trắc
hoặc khi quý vị làm bậc cha mẹ gặp phải chuyện bất trắc. Bảo hiểm nhân thọ có
thể giúp thanh toán nợ nhà, tiền đại học cho con, giúp bổ sung tiền hưu trí, để lại
một tài sản đây đồng thời là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch tài sản. Nói tóm
lại, nếu quý vị có người thân cần đến thu nhập của mình, thì quý vị nên nghĩ đến
bảo hiểm nhân thọ. Ngay cả khi quý vị nghĩ rằng mình không có nhu cầu bây giờ,
quý vị vẫn nên nghĩ đến mua hợp đồng với số tiền nhỏ như là điểm khởi đầu. Bởi
vì, càng trẻ thì bảo hiểm nhân thọ càng rẻ.

2. Xác Ðịnh Số Tiền Bảo Hiểm Cần Có

Số tiền mà gia đình hoặc người thừa hưởng sẽ nhận được sau khi quý vị qua đời
được gọi là số tiền bảo hiểm. Ðể xác định được số tiền bảo hiểm cần có, quý vị có
thể sử dụng máy tính trên mạng New York Life hoặc trên mạng www.insure.com.
Sau khi dùng máy tính, quý vị sẽ có được một con số phóng đoán cho mình.
Phương pháp dễ dàng nhất có thể lấy số tiền lương hàng năm nhân với 8. Phương
pháp chi tiết hơn là cộng tất cả những chi phí hàng tháng mà gia đình của quý vị
phải thanh toán sau khi quý vị gặp bất trắc. Nên nhớ là phải cộng luôn chi phí hậu
sự và những chi phí hàng ngày như nợ nhà, và tiền học phí. Lấy tổng số chi phí
hàng tháng đó chia cho 0.07. Con số này cho biết rằng 7% tổng số tiền kiếm được
sẽ phải dùng để chi trả cho các chi phí hàng tháng. Lấy số tiền đó cộng với số chi
phí cần chi trả một lần, quý vị sẽ ước tính được số tiền bảo hiểm nhân thọ cần có.
Ðúng là quý vị có thể tính ra được số tiền bảo hiểm nhân thọ cần có khi dùng máy
tính, nhưng có những điều mà máy móc không thể làm được. Nó không thể cho
quý vị một câu trả lời cuối cùng. Máy tính chỉ cho quý vị tính toàn “trên lý thuyết”
mà thôi, khi đưa vào những dữ kiện khác nhau, máy tính sẽ cho những kết quả
khác nhau. Chỉ nên dùng máy tính để tìm hiểu thêm về cách tính toán về số tiền
bảo hiểm nhân thọ và những sản phẩm tài chánh khác, tuy nhiên, quý vị sẽ cảm
thấy an tâm hơn khi thảo luận với một người chuyên nghiệp như đại diện của New
York Life.

3 -Hãy Chọn Cho Mình Một Loại Hợp Ðồng Phù Hợp

Một khi đã có được số tiền ước tính cho bảo hiểm nhân thọ, nên nghĩ đến loại hợp
đồng nào là phù hợp với nhu cầu của mình. Ngày nay, bảo hiểm nhân thọ trở nên
đa dạng và phong phú, nhưng chung quy cũng chỉ có 4 loại căn bản đó là nhân thọ
định kỳ, nhân thọ suốt đời, nhân thọ toàn năng, và nhân thọ đa biến. Một trong 4
loại căn bản này sẽ phù hợp cho người mua bảo hiểm nhân thọ lần đầu tiên.


Bảo Hiểm Nhân Thọ Ðịnh Kỳ

Loại bảo hiểm định kỳ này sẽ chỉ đem đến sự bảo vệ trong một khoảng thời gian
nhất định. Số tiền bảo hiểm có thể được dùng để thanh toán nợ nhà và những nợ
nần khác khi quý vị gặp chuyện bất trắc. Bảo hiểm nhân thọ định kỳ là loại bảo
hiểm ít đắt nhất và thuần túy hưởng số tiền bảo hiểm. Hợp đồng này sẽ không tích
lũy tiền mặt, và thông thường không nhận được tiền chia lời.


Bảo hiểm định kỳ có thể là một sự lựa chọn lý tưởng khi quý vị nhận định được
thời gian cần bảo hiểm. Hợp đồng này chỉ có thể bảo vệ các nhu cầu chỉ tồn tại
trong một thời gian nhất định, ví dụ như tiền nợ đại học hoặc tiền nợ nhà. Những
người ở độ tuổi 20 tới 30 thông thường mua bảo hiểm định kỳ và chuyển đổi qua
bảo hiểm suốt đời (đọc Bảo Hiểm Suốt Ðời đoạn dưới). Quyền chuyển đổi cho
hợp đồng định kỳ bảo đảm rằng họ có thể chuyễn đổi dưới bất kỳ tình trạng sức
khỏe nào.


Bảo Hiểm Nhân Thọ Suốt Ðời

Trái ngược với bảo hiểm định kỳ, bảo hiểm suốt đời sẽ bảo vệ quý vị trong suốt
cuộc đời kể từ ngày bắt đầu mua bảo hiểm đến ngày ra đi, và dĩ nhiên với điều
kiện phải trả tiền đều đặn. Sự khác biệt thứ hai là bảo hiểm nhân thọ suốt đời tích
lũy giá trị tiền mặt. Dưới hình thức vay tiền từ hợp đồng, quý vị có thể sử dụng giá
trị tiền mặt đó cho các mục tiêu khác nhau như cho quỹ tiền học và tiền bổ sung
cho thu nhập hưu trí. Tuy nhiên, quý vị phải trả tiền lời trên số tiền mượn và số
tiền mượn cùng với tiền lời sẽ phải trừ vào số tiền bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm
suốt đời bảo đảm suốt cuộc đời của quý vị bất kể tình trạng sức khỏe như thế nào
khi còn sống và dĩ nhiên phải đóng bảo phí đều đặn.


Hợp đồng bảo hiểm suốt đời đủ điều kiện nhận tiền chia lời. Tiền chia lời là tiền
mà công ty trích ra từ số tiền thặng dư và được chia cho các chủ hợp đồng. (Tiền
chia lời có thể được sử dụng dưới nhiều phương thức khác nhau như nhận tiền
mặt, hoặc dùng để trả vào tiền bảo phí hàng tháng, hoặc để tích lũy nhận tiền lời,
hoặc dùng để mua thêm bảo hiểm nhân thọ trả trước toàn bộ bảo phí. Tiền chia lời
không bảo đảm.) Bảo hiểm nhân thọ suốt đời đưa ra một số giải pháp lâu dài đối
với những lo âu tài chánh như:

o Thanh toán nợ nhà: số tiền bảo hiểm có thể được dùng để trả dứt nợ nhà và
những nợ nần khác trong trường hợp quý vị gặp bất trắc
o Bảo tồn tài sản: bảo hiểm nhân thọ suốt đời có thể đem đến số tiền để thanh toán
các chi phí nhà cửa và giúp tránh khỏi việc phải bán đi tài sản hoặc mượn tiền để
thanh toán chi phí

o Quỹ hưu trí: giá trị tiền mặt có thể được rút ra qua phương thức vay mượn hoặc
điều khoản để bổ sung thu nhập hưu trí. Số tiền vay mượn sẽ được trừ vào số tiền
bảo hiểm

o Tiền từ thiện: hợp đồng bảo hiểm nhân thọ suốt đời có thể giúp quý vị đóng góp
vào quỹ từ thiện mà mình ưa chuộng sau khi qua đời

o Nhu cầu kinh doanh: bảo hiểm nhân thọ suốt đời có thể là một quyền lợi đáng
giá đối với các nhà quản lý và nhân viên bảo đảm cho tương lai tài chánh của
doanh nghiệp

Bảo Hiểm Nhân Thọ Toàn Năng

Bảo hiểm nhân thọ toàn năng đem đến sự bảo vệ suốt đời và tích lũy giá trị tiền
mặt nên căn bản hoãn thuế. Bảo hiểm nhân thọ toàn năng khác với bảo hiểm nhân
thọ suốt đời ở điểm là quý vị có thể chọn số tiền bảo hiểm phù hợp cho gia đình.
Với bảo hiểm nhân thọ toàn năng, quý vị có thể tăng lên hoặc giảm xuống số tiền
bảo hiểm khi nhu cầu thay đổi và có thể kiểm tra số lần thanh toán bảo phí. Hợp
đồng này có thể được thiết kế với các điều khoản phụ cho phù hợp với lối sống
của từng người.


Bảo Hiểm Nhân Thọ Ða Biến

Bảo hiểm nhân thọ đa biến linh hoạt trong số tiền đóng bảo phí, hợp đồng bảo
hiểm nhân thọ suốt đời cho phép các chủ hợp đồng phân chia tiền bảo phí vào
nhiều loại đầu tư khác nhau, bao gồm tài khoản cố định. Bảo hiểm nhân thọ đa
biến thông thường cung cấp tiền bảo hiểm trên căn bản miễn thuế thu nhập, có giá
trị tiền mặt gia tăng trên căn bản hoãn thuế, và có thể rút ra thông qua phương thức
vay mượn hoặc rút tiền, điều này có thể sẽ làm giảm số tiền bảo hiểm. Số tiền vay
mượn và tiền lời sẽ phải trừ vào số tiền bảo hiểm. Số tiền rút ra cũng sẽ làm giảm
đi số tiền bảo hiểm, giá trị tiền mặt và có thể phải trả lệ phí.

4. Ðánh Giá Năng Lực của Công Ty

Hợp đồng bảo hiểm tốt chỉ khi có một công ty tốt hỗ trợ. Quý vị nên biết nhìn xa
liệu công ty phát hành hợp đồng vẫn tồn tại trong tương lai để phục vụ và thực
hiện lời hứa trả tiền bảo hiểm khi cần đến. Ðể giúp thấy rõ những công ty nào là
vững mạnh, một số tổ chức Ðánh Giá Năng Lực Tài Chánh đã xếp hạng các công
ty bảo hiểm dựa theo chất lượng của phòng thể dục, chất lượng của phương thức
đầu tư, và khả năng tài chánh bao quát. Các thứ hạng này được coi là sự đánh giá
độc lập về khả năng trả tiền bồi thường bảo hiểm đúng lúc và các nghĩa vụ tài
chánh khác. Ðây chính là cốt lõi của một công ty bảo hiểm nhân thọ. Có 4 tổ chức
Ðánh Giá Năng Lực Tài Chánh hàng đầu: A.M. Best, Standard and Poors,
Moody’s và Fitch.


Mỗi tổ chức đánh giá dựa vào những tiêu chuẩn hơi khác biệt. Khi nhìn vào các
thứ hạng của một công ty sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quát về sức mạnh tài
chánh của công ty đó. 4 Tổ chức này đã xếp New York Life vào thứ hạng cao
nhất.

5. Tham Khảo với Người Ðại Diện

Người đại diện đem đến một dịch vụ vô giá. Ðầu tiên, đại diện giúp quý vị phân
tích các yếu tố “con người” và ghép vào bài toán bảo hiểm giúp xác định số tiền
bảo hiểm cần có. Mối quan hệ giữa đại diện và người thân chủ là mối quan hệ vĩnh
cữu. Thứ 2, đại diện có thể giúp quý vị cập nhật số tiền bảo hiểm khi nhu cầu thay
đổi. Họ còn có thể giúp hướng dẫn về các quyết định tài chánh, giảm bớt đi một
gánh nặng trong cuộc sống. Nhấn vào đây để có buổi thảo luận với đại diện New
York Life.

6.Hiểu Các Từ Ngữ Chuyên Môn

Các buổi thảo luận về bảo hiểm sẽ bao gồm các từ ngữ như giá trị tiền mặt, bảo
phí, tiền chia lời, tiền bảo hiểm, và hơn nữa. Ðể thảo luận một cách thông thạo,
dưới đây là một phần tóm tắt ngắn của các từ ngữ thông dụng.

o Giá Trị Tiền Mặt: trong bảo hiểm nhân thọ suốt đời, nó có nghĩa là số tiền tích
lũy trên hợp đồng

o Tiền Chia Lời: Một phần thặng dư của công ty được chia cho các chủ hợp đồng

o Công Ty Hỗ Tương: Một công ty bảo hiểm không có chứng khoán hoặc cổ
đông, thay vào đó là các chủ hợp đồng. New York Life là một công ty hỗ tương

o Bảo Phí: trong bảo hiểm, số tiền đóng theo hạn kỳ để giữ cho hợp đồng có giá trị
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản