KHÁI NIỆM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔI

Chia sẻ: thanhthuy250489

Bất bình đẳng xã hội là sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong nhóm hoặc nhiều nhóm xã hội.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản