KHÁI NIỆM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔI

Chia sẻ: thanhthuy250489

Bất bình đẳng xã hội là sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong nhóm hoặc nhiều nhóm xã hội.

Nội dung Text: KHÁI NIỆM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔI

BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔI

KHÁI NIỆM
Bất bình đẳng xã hội là sự không ngang
bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối
với những cá nhân khác nhau trong nhóm
hoặc nhiều nhóm xã hội.
PHÂN TẦNG XÃ HỘI


Phân tầng xã hôi là trạng thái phân chia và hình
thành cấu trúc xã hội thành các tầng xã hội khác
nhau trong những điều kiện thời gian và không
gian nhất định. Các tầng lớp xã hội khác nhau về
địa vị kinh tế, chính trị, uy tín xã hội cũng như một
số khác biệt về trình độ học vấn, nghề nghiệp,
nơi cư trú, và phong cách sinh hoạt, cách ứng xử
giao tiếp và thị hiếu…
BẤT BÌNH ĐẲNG XàHỘI­ Bất bình đẳng xã hội là một hiện tượng xã hội phổ biến và có nguyên 
nhân xã hội nhất định.

­ Bất bình đẳng xã hội có nguồn gốc khi một số cá nhân có đặc 
quyền kiểm soát và khai thác một số cá nhân khác trong một số lĩnh 
vực chủ yếu của xã hội. 

­ Ở những xã hội khác nhau đã và đang tồn tại những hệ thống bất 
bình đẳng khác nhau. 

­Bất bình đẳng xã hội là một vấn đề cơ bản của xã hội học, quyết 
định đối với sự phân tầng xã hội và tổ chức xã hội.
Cơ sở tạo nên bất bình đẳng xã hội Thứ nhất: Do sự khác nhau về những cơ hội trong cuộc sống. 
 Thứ hai: Do khác nhau về địa vị xã hội.
 Thứ ba: Do sự khác nhau về ảnh hưởng chính trị.
CÁC PHÂN TẦNG TRONG XÃ HỘI Phân tầng xã hội hợp thức:

 Dựa trên sự khác biệt một cách tự nhiên về năng lực, về điều kiện, cơ
may.

 Bản chất: Theo nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo lao
động”.


 Tác dụng: Thúc đẩy xã hội đi lên, tạo ra chuẩn mực thống nhất,
khách quan để đánh giá xã hội.
CÁC PHÂN TẦNG TRONG XÃ HỘI


 Phân tầng xã hội không hợp thức:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản