KHÁI NIỆM CHI PHÍ

Chia sẻ: tuananhbuibta1212

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp được xem xét và phân biệt các khoản nêu mục (1) và mục (2) sau: (1) Hàng loạt các trường hợp làm cho nguồn lực tài chính thể hiện dưới hình thái tiền tệ của doanh nghiệp được vận động ra bên ngoài doanh nghiệp như: Trả tiền xây dựng cơ sở vật chất; Mua sắm tài sản cố định; Mua vật tư hàng hóa; Đào tạo cho nhân viên

Nội dung Text: KHÁI NIỆM CHI PHÍ

4.1 KHÁI NIỆM CHI PHÍ

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp được xem xét và phân biệt các
khoản nêu mục (1) và mục (2) sau:

(1) Hàng loạt các trường hợp làm cho nguồn lực tài chính thể hiện

dưới hình thái tiền tệ của doanh nghiệp được vận động ra bên
ngoài doanh nghiệp như:

- Trả tiền xây dựng cơ sở vật chất;

- Mua sắm tài sản cố định;

- Mua vật tư hàng hóa;

- Đào tạo cho nhân viên;

- Thanh toán tiền cho hoạt động thể thao, văn nghệ trong
doanh nghiệp; thanh toán tiền khám chửa bệnh cho nhân
viên; đóng góp cho công tác từ thiện, khuyến học;

- Nộp phạt do vi phạm pháp luật;

- V.v..

(2) Hàng loạt các khoản sau đây phát sinh như:

- Tiền lương phải trả cho công nhân viên;

- Hao phí máy móc thiết bị;

- Lãi vay phải trả;

- Giá trị văn phòng phẩm phải tiêu dùng;

- Giá trị vốn của hàng hóa đã xuất bán;

- V.v…
Điểm khác biệt lớn giữa mục (1) và mục (2):

Các khoản phát sinh ở mục (2) sẽ dược bù đắp từ doanh thu hoặc thu
nhập khác của doanh nghiệp, còn các khoản phát sinh ở mục (1) sẽ được
bù đắp bằng các nguồn vốn tương ứng, cụ thể như:

- Trả tiền xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm: các khoản
này gọi là chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài
sản cố định, mua vật tư nguyên liệu sẽ được bù đắp bằng
nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp;

- Các khoản thanh toán cho hoạt động thể thao, văn nghệ
trong doanh nghiệp, khám chửa bệnh cho nhân viên, công
tác nhân đạo… , sẽ được bù đắp từ các quỹ chuyên dùng
của doanh nghiệp;

- Các khoản nộp phạt do vi phạm pháp luật sẽ được bù
đắp từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Vậy qua thực tế so sánh trên, theo quy dịnh hiện hành
về chế độ quản lý tài chính thì:

- Tất cả các khoản phát sinh ở mục (1) không phải là chi
phí của doanh nghiệp mà là những khoản chi của doanh
nghiệp.

- Những khoản phát sinh ở mục (2) là chi phí của doanh
nghiệp.

Vậy chi phí trong doanh nghiệp thương mại là biểu hiện về giá
trị của toàn bộ những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà
doanh nghiệp đã thực sự tiêu dùng để phục vụ cho các hoạt động của
doanh nghiệp nhằm tạo ra doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp
trong một this kỳ nhất định.

Hay chi phí của doanh nghiệp thương mại bao gồm toàn bộ các
khoản chi phí trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh
ở doanh nghiệp và được bù đắp bằng doanh thu và thu nhập khác trong
kỳ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản