KHÁI NIỆM CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: peronality

Câu 3: khái niệm chức năng của thị trường tài chính…. a) Khái niệm: - Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản