Khái niệm kinh tế thị trường

Chia sẻ: nguyenduyen17121989

KTTT xuất hiện sớm từ các nước TBCN và nhanh chóng đưa nền kinh tế các nước này phát triển một cách mạnh mẽ. KTTT trong CNTB tạo ra sự bóc lột của đồng tiền. Điều này dẫn đến nền KTTT đi ngược lại tiến bộ xã hội, phản nhân đạo. KTTT đi sâu xâm nhập vào từng quốc gia , đưa các nước đó phát triển và dẫn tới sự phát triển đồng bộ nền KTTT trên toàn thể giới. Ở Việt Nam KTTT được hình thành và phát triển từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) được phát triển theo...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản