Khái niệm TCP/IP

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
95
lượt xem
35
download

Khái niệm TCP/IP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

khái niệm TCP/IP đổi các hệ số thập phân sang nhị phân thập phân sang thập lục phân nhị phân sang thập lục phân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm TCP/IP

 1. WWW.ATHENA.EDU.VN ATHENA
 2. TCP/IP ATHENA
 3. N i Dung Khái ni m TCP/IP Đ i các h s : • Th p phân sang Nh phân ( và ngư c l i) • Th p phân sang Th p l c phân (và ngư c l i) • Nh phân sang Th p l c phân (và ngư c l i) ATHENA
 4. TCP/IP Khái ni m: • TCP/IP là m t h th ng giao th c - m t t p h p các giao th c h tr vi c lưu truy n trên m ng Vai trò c a TCP/IP: • Các giao th c TCP/IP có vai trò xác đ nh quá trình liên l c trong m ng và quan tr ng hơn c là đ nh nghĩa “hình dáng” c a m t đơn v d li u và nh ng thông tin ch a trong nó đ máy tính đích có th d ch thông tin m t cách chính xác ATHENA
 5. TCP/IP • Các giao th c trong TCP/IP - TCP (Transmission Control Protocol) - UDP (User Datagram Protocol) - IP (Internet Protocol) - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - POP3 (Post Office Protocol) - FTP (File Transfer Protocol) - SNMP (Simple Network Management Protocol) ATHENA
 6. Các H S Cơ B n H th p phân H nh phân H th p l c phân ATHENA
 7. H Th p Phân H th p phân là m t cơ s có lũy th a b ng 10 S d ng dãy s t nhiên: • 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 VD: 254, 127… ATHENA
 8. H Th p Phân Vd h th p phân: 261 261 = (2 x 102) + (6 x 101) + (1 x 100) (2 x 100) + (6 x 10) + (1 x 1) 261 = 200 + 60 + 1 ATHENA
 9. H Th p Phân Đ i t Th p phân sang nh phân VD: 26 26/2 = 13 dư 0 13/2 =6 dư 1 6/2 =3 dư 0 3/2 =1 dư 1 1/2 = 0.5 dư 1 26 = 11010 (Nh phân) ATHENA
 10. H Th p Phân 8 Bit Octet Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 Decimal Value ATHENA
 11. H Nh Phân H nh phân là m t dãy s g m có 2 ch s : 1 và 0 VD: • 101010 • 110010 • 111111 • 100000 ATHENA
 12. H Nh Phân Đ i t Nh phân sang Th p phân: VD:1010 1010 = (1x23)+(0x22)+(1x21)+(0x20) = (1x8)+(0x4)+(1x2)+(0x1) = 8 + 0 + 2 + 0 1010 = 10 ATHENA
 13. H Th p L c Phân H th p l c phân là m t cơ s có lũy th a b ng 16 S d ng 16 ký t : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F VD: 7FA2, 9FDC, E94A… ATHENA
 14. H Th p L c Phân Đ i t Th p l c phân sang Th p phân: VD: 7FA2 7FA2 = (7x163) + (Fx162) + (Ax161) + (2x160) 7FA2 = 28672 + 3840 + 160 + 2 7FA2 = 32674 ATHENA
 15. H Th p L c Phân Đ i t Th p phân sang Th p l c phân: • VD: 127 – 127/16 = 7 s dư là 15 (F) – 127 = 7F • VD: 254 – 254/16 = 15(F) s dư là 14 (E) – 254 = FE ATHENA
 16. H Th p L c Phân Lu t chung: Binary Hexa 0000 0 0001 1 0010 2 0011 3 0100 4 ATHENA
 17. H Th p L c Phân Binary Hexa 0101 5 0110 6 0111 7 1000 8 1001 9 ATHENA
 18. H Th p L c Phân Binary Hexa 1010 A 1011 B 1100 C 1101 D 1110 E 1111 F ATHENA
 19. H Th p L c Phân Đ i t Nh phân sang Th p l c phân và ngư c l i VD: 1101 1010 0100 0110 = DA46 C9F7 = 1100 1001 1111 0111 ATHENA
 20. ATHENA
Đồng bộ tài khoản