Khái niệm Tỷ giá hối đoái

Chia sẻ: vuilaai

Tỷ giá hối đoái (thường được gọi tắt là tỷ giá) là tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai nước. Cũng có thể gọi tỷ giá hối đoái là giá của một đồng tiền này tính bằng một

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản