Khái niệm và phân loại các hệ thống nông lâm kết hợp

Chia sẻ: thuythuysp32

Nông lâm kết hợp là tên chung của những hệ thống sử dụng đất, trong đó các cây thân gỗ lâu năm( cây gỗ, cây bụi, cọ, tr, hay cây ăn quả, cây công nghiệp...) được trồng có suy tính trên cùng một đơn vị diện tích đât với các thân thảo và/hoặc vật nuôi, được kết hợp đồng thời hoặc kế tiếp nhau theo thời gian và không gian

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Khái niệm và phân loại các hệ thống nông lâm kết hợp

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
CÁC HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP

GVGD:TRẦN THẾ PHONG
Nhóm thực hiện:
TRẦN THỊ LAN
HOÀNG THỊ LIÊN
TRỊNH THỊ THU
ĐẶNG LƯ NỮ THANH THÚY
TRẦN QUỐC TUẤN
Cây
Vật nuôi Hoa màu
KHÁI NIỆM NÔNG LÂM KẾT HỢP


NLKH là tên chung của những hệ thống sử dụng đất,
trong đó các cây thân gỗ lâu năm (cây gỗ, cây bụi, cọ,
tre, hay cây ăn quả, cây công nghiệp...) được trồng có
suy tính trên cùng một đơn vị diện tích đất với cây
thân thảo và/hoặc với vật nuôi, được kết hợp đồng
thời hoặc kế tiếp nhau theo thời gian và không gian
(Lundgren và Raintree, 1983).
KHÁI NIỆM NÔNG LÂM KẾT HỢP 
KHÁI NIỆM NÔNG LÂM KẾT HỢP


Theo ICRAF (1997)
NLKH là một hệ thống quản lý tài nguyên tự nhiên 
năng động, lấy yếu tố sinh thái làm chính, qua đó 
cây được phối hợp trồng trên nông trại và vào hệ 
sinh thái nông nghiệp, để sản xuất bền vững và đa 
dạng, làm gia tăng các lợi ích kinh tế, xã hội và sinh 
thái cho người canh tác ở các mức độ, quy mô khác 
nhau.
CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG LÂM KẾT HỢP


Hệ thống NLKH bao gồm hai hoặc nhiều loài cây (con) nhưng ít
nhất một trong chúng phải là những cây thân gỗ sống lâu
năm.
• Hệ thống NLKH luôn có ít nhất 2 sản phẩm đầu
ra
• Chu kỳ sản xuất của một hệ thống NLKH luôn
dài hơn một năm.
• Hệ thống NLKH luôn phức tạp hơn một hệ
thống độc canh cả về phương diện kinh tế và
sinh thái học.
• Giữa các thành phần cây thân gỗ và các thành
phần khác luôn có mối quan hệ sinh thái và kinh
tế
• Phối hợp sản xuất nhiều loại sản phẩm với việc bảo tồn
các nguồn tài nguyên cơ bản của hệ thống.
• Chú trọng sử dụng các loài cây và bụi địa phương, cây đa
mục đích.
• Hệ thống thích hợp cho điều kiện dễ bị thoái hóa và
đầu tư thấp.
• lâm kết hợp quan tâm nhiều đến các giá trị dân sinh
xã hội.
• Cấu trúc và chức năng của hệ thống phong phú và
hiệu qủa hơn so với canh tác độc canh.
1.C ©y h©n  sèng ©u 
  t gç l n¨m  c©y    ,c©y 
( gç,bôi  ¨n 
qu¶,cau 
  dõa,t e 
 r nøa .)
..
2.C ©y h©n h¶o hoa  µu,d­ îc i .)
  t t ( m   lÖu..
3.VËtnu«i
     
• Nông lâm kết hợp như đã được định nghĩa là
một ngành khoa học mới, đặt cơ sở trên các
hiểu biết và phát triển tại bản địa cũng như
vô số các nỗ lực nhằm bổ sung thêm các hệ
thống mới.Nair,1989 đã tổng kết các đặc
điểm của phương thức nông lâm và lập ra
một số nguyên tắc đặt cơ sở cho phân loại
như sau:
Cơ sở cấu trúc: dựa trên cấu trúc hợp thành của các
thành phần, bao gồm:
- sự kết hợp (hỗn giao) của các thành phần cây gỗ
- sự phân chia theo tầng thẳng đứng của các thành phần
hỗn giao
CƠ - Phối trí thời điểm hỗn giao
- Mạng hình phân bố theo không gian giữa cây thân gỗ và
SỞ cây thân thảo/ vật nuôi.
ĐỂ
Cơ sở chức năng: dựa trên chức năng chủ yếu hay vai trò
PHÂN
của các thành phần trong hệ thống, chủ yếu là thành
LOẠI phần thân gỗ (sản xuất thực phẩm, thức ăn gia súc, củi
chất đốt hay phòng hộ như đai cản gió, rừng phòng hộ
chống cát bay, bảo vệ đất chống xói mòn, bảo vệ vùng
đầu nguồn nước, bảo dưỡng đất đai...).
Cơ sở kinh tế xã hội: dựa trên các mức độ đầu
tư vào quản lý nông trại (thấp hay cao) hay
cường độ, tầm mức của sự quản lý và mục

đích thương mại (tự cung tự cấp, sản xuất
hàng hóa hay cả hai).
SỞ

ĐỂ

PHÂN
• Cơ sở sinh thái: dựa vào điều kiện sinh thái
và sự tương thích sinh thái của các hệ thống
LOẠI
do có một vài loại hệ thống thích hợp hơn cho
một số vùng sinh thái như vùng khô hạn, bán
khô hạn, nhiệt đới ẩm ...và không thích ứng ở
vùng khác.
Vùng bán khô hạn Vùng khô hạn
Rừng nhiệt đới ẩm
Phân loại theo cấu trúc hệ thống
 Căn cứ trên sự sắp xếp của các thành phần
 Theo không gian
 Hệ thống hỗn giao dày (thí dụ như hệ thống
vườn nhà)
 Hệ thống hỗn giao thưa (như hệ thống cây trên
đồng cỏ)

Hệ thống xen theo vùng hay băng (canh tác xen
theo băng)
Hệ thống vườn nhà Hệ thống cây trên đồng cỏ
Canh tác xen theo băng
 Theo thời gian
• Song hành cả đời sống
• Song hành giai đoạn đầu
• Trùng nhau một giai đoạn
• Tách biệt nhau
• Trùng nhau nhiều giai đoạn
Phân loại theo cấu trúc hệ thống
 Dựa trên tính chất của các thành phần
 Phương thức kết hợp cây lâu năm và hoa màu
(agrisilvicultural).

Phương thức kết hợp cây lâu năm,
đồng cỏ và gia súc (silvopastoral).

Phương thức kết hợp hoa màu,
đồng cỏ gia súc và cây lâu năm
(agrisilvopastoral).
Phân loại theo chức năng của hệ thống
 Các hệ thống nông lâm kết hợp có thể có
các chức năng như:
 Sản xuất (sản xuất một hay nhiều sản
phẩm để tự cung tự cấp hay sản xuất hàng
hoá)
 Phòng hộ (để che chắn và bảo vệ các hệ
thống sản xuất khác).
 Rừng phòng hộ
Phân loại theo vùng sinh thái

 Chủ yếu dựa trên loại hình sinh thái nông
nghiệp tại chỗ.Do phần lớn các hệ thống
nông lâm thường thấy ở hầu hết các vùng
sinh thài nông nghiệp khác nhau, nên cách
phân chia này có thể không thích hợp lắm cho
sự phân loại hệ thống.
Phân loại theo điều kiện dân sinh
kinh tế - xã hội
Các hệ thống nông lâm kết hợp có thể được phân chia
theo tình trạng và mục tiêu của sản xuất như:
 Sản xuất hàng hóa: khi mà hệ thống cho đầu ra là

sản phẩm để bán ra thị trường để lấy lợi nhuận.

Tự cung tự cấp: khi hệ thống sử dụng đất để
cung cấp các yêu cầu thiết yếu cho nông trại,
thỏa mãn các nhu cầu về lương thực thực phẩm
cho nông hộ.

Trung gian cả hai thứ: hệ thống sản
xuất để thỏa mãn cả nhu cầu tại chỗ của
nông hộ và sản xuất hàng hóa cho thị
trường.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản