KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN_tiết 1, 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
370
lượt xem
55
download

KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN_tiết 1, 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu được thế nào là một khối đa diện và hình đa diện. Hiểu được các phép dời hình trong không gian 2. Về kĩ năng: - Biết nhận dạng được một khối đa diện và hình đa diện. 3. Về tư duy và thái độ: - Biết quy lạ về quen. - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. - Có tinh thần hợp tác trong học tập II. Chuẩn bị: 1. GV: - Giáo án, đồ dùng dạy học - Bảng phụ 2. HS: - Sách giáo khoa, vở nháp, vở ghi và đồ dùng học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN_tiết 1, 2

  1. §1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN Tuần: 1 Tiết:1 I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Hiểu được thế nào là một khối đa diện và hình đa diện. Hiểu được các phép dời hình trong không gian 2. Về kĩ năng: - Biết nhận dạng được một khối đa diện và hình đa diện. 3. Về tư duy và thái độ: - Biết quy lạ về quen. - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. - Có tinh thần hợp tác trong học tập II. Chuẩn bị: 1. GV: - Giáo án, đồ dùng dạy học - Bảng phụ 2. HS: - Sách giáo khoa, vở nháp, vở ghi và đồ dùng học tập - Kiến thức cũ về định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp; các phép biến hình, phép dời hình trong mặt phẳng ở lớp 11 III. Tiến trình bài giảng: (tiết 1) 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: (5') Câu hỏi : Hãy nêu định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp? HĐ1: (Treo bảng phụ 1) (10') Trên bảng phụ này có vẽ hình chóp S.ABCDE và hình lăng trụ ABCDE.A'B'C'D'E' (như hình 1.4SGK) Để dẫn dắt đến khái niệm khối chóp và khối lăng trụ và các khái niệm liên quan Tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò 5' HĐ từng phần 1: H/s đánh giá được các mặt giới hạn Hày chỉ rõ hình chóp S.ABCD là hình của hình chóp mà giáo viên đã nêu giời hạn những mặt nào? +Hình chóp chia không gian làm 2 phần phần trong và phần ngoài dẫn dắt đến khái niệm khối chóp là là phần không gian giới hạn bởi hình +H/s thảo luận và trả lời cho khối chóp kể cả hình chóp đó chóp cụt (tương tự ta có khối lăng trụ +Hày phát biểu cho khối chóp cụt HĐ2: Các khái niệm của hình chóp +Học sinh thảo luận để hoàn thành các ,lăng trụ vẫn đúng cho khối chóp và khái niệm mà giáo viên đã đặt ra 3' khối lăng trụ H/s hãy trình bày +H/s phát biểu thé nào là điểm trong +Tên của khối lăng trụ, khói chóp và điểm ngoài của khối lăng trụ,khối +Đỉnh,cạnh,mặt bên,mặt đáy,cạnh chóp
  2. bên,cạnh đáy của khối chóp,khối lăng trụ 2' +Giáo viên gợi ý về điểm trong và điểm ngoài của khối chóp,khối chóp cụt HĐ2:(15') (hình thành khái niệm về hình đa diện và khối đa diện) Dùng bảng phụ như trên và kết hợp sách giáo khoa Tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò 5' HĐtp1:Kể tên các mặt của hình chóp +Thảo luận và thực hiện hoạt động S.ABCDE và hình lăng trụ trên ABCDE.A'B'C'D'E' +Học sinh thảo luận phát hiện các +Giáo viên nhận xét,đánh giá hình trên đều có chung là những hình +Hình chóp và hình lăng trụ trên có không gian được tạo bởi một số hửu những nét chung nào? hạn đa giác +HĐtp2:Nhận xét gì về số giao điểm +Thảo luận và đi đến nhận xét:: không của các cặp đa giác sau: AEE’A’ và có điểm chung; có 1 cạnh chung; có 1 BCC’B’; ABB’A’ và BCC’B’; SAB và điểm chung SCD ? HĐtp3: Mỗi cạnh của hình chóp hoặc 3' của lăng trụ trên là cạnh chunh của mấy đa giác +Từ những nhận xét trên Giáo viên +Kết luận:là cạnh chung của hai đa tổng quát hoá cho hình đa diện giác +Tương tự khối chóp và khối lăng trụ.Hãy phát biểu khái niệm về khối đa +H/s phát biểu lại khái niệm hình đa diện diện +Cho học sinh nghiên cứu SGK để 2' nắm được các khái niệm +Trả lời: Khối đa diện là phần không điểm trong,điểm ngoài,miền gian được giới hạn bởi một hình đa trong,miền ngoàicủa khối đa diện diện, kể cả hình đa diện đó. +Cách gọi đỉnh, cạnh, mặt, điểm trong, điểm ngoài của khối đa diện H/s thảo luận vì sao các hình trong ví giống như cách gọi của khối lăng trụ dụ là những khối đa diện và khối chóp. + Giới thiệu cách nhận dạng những +Thảo luận HĐ3(sgk) khối nào đgl khối đa diện, những khối Có một cạnh là cạnh chung của bốn đa nào không phải là những khối đa diện giác nên không thoả là hình tứ diên 5' (VD SGK – tr.7) vậy không phải khối đa diện +Thảo luận HĐ3 sgk trang 8 IV. Củng cố và dặn dò:(10') 1.Nêu tóm tắt nội dung bài học 2.Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1(SGK-Tr12)
  3. §1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN Tuần: 2 Tiết:2 I.Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Hiểu được thế nào là một khối đa diện và hình đa diện. Hiểu được các phép dời hình trong không gian Hiểu được hai đa diện bằng nhau bằng các phép biến hình trong không gian Hiểu được rằng đối với các đa diện phức tạp ta có thể phân chia thành các đa diện đơn giản 2. Về kĩ năng: - Biết nhận dạng được một khối đa diện Biết chứng minh hai khối đa diện bằng nhau nhờ phép dời hình Biết phân chia và lắp ghép các khối đa diện trong không gian II.Chuẩn bị: 3. GV:Giáo án, đồ dùng dạy học, Bảng phụ 4. HS:Sách giáo khoa, vở nháp, vở ghi và đồ dùng học tập Kiến thức cũ về định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp; các phép biến hình, phép dời hình trong mặt phẳng ở lớp 11 III.Tiến trình bài giảng: (tiết 1) 5. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số 6. Kiểm tra bài cũ: (5') Câu hỏi : +Hãy nêu định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp? +Hãy nêu khái niệm khối đa diện và hình đa diện ? 7.Nội dung bài mới : HĐ1 (10') Tiếp cận phép dời hình trong không gian Tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò 5' HĐtp1:4 phiếu học tập +Các nhóm làm việc và đại diện của +Tìm ảnh của đoạn thẳng ABqua các Tv mỗi nhóm lên treo kết quả của nhóm r mình lên bảng ; +Tìm ảnh của đoạn thẳng ABqua các Đo; +Tìm ảnh của đoạn thẳng ABqua các Đd +Tìm2 điểm A'B' sao mặt phẳng (P) là mặt phẳng trng trực của đoạn AA';BB' Hđộng này thông qua 4 phiếu học tập giao cho 8 nhóm học tập +Giáo viên nhận xét kết quả của các nhóm +Giáo viên giới thiệu 3 phép Tv ;Đo; Đdtrên là phép dời hình trong mặt phẳng +H/s sẽ phát hiện đó là các phép +H/s nhắc lại khái niệm phép dời hình -Tịnh tiến theo v ; trong mặt phẳng -Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) +Giáo viên hình thành khái niệm phép -Phép đối xứng tâm O dời hình trong không gian -Phép đối xứng qua mặt đường +Hãy cho ví dụ về phép dời hình trong thẳng d không gian
  4. 5' +Tương tự các phép dời hình trong mặt phẳng ta có hai nhận xét về phép dời hình trong không gian HĐ2: (treo bảng phụ 2) Tìm ảnh của hình chóp S.ABC bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình phép đối xứng trục d và phép tịnh tiến v Tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò 5' +Các nhóm làm việc và đại diện +Từ kết quả của học sinh giáo viên nhận xét của mỗi nhóm lên treo kết quả của có một phép dời hình biến hình chóp S.ABC nhóm mình lên bảng thành hình chóp S''A''B''C'' +Tương tự như trong mặt phẳng giáo viên 3' nhắc lại Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia HĐ3: (7') Thực hiện hoạt động 4 SGK trang 10 Tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò +các nhóm làm việc +Giáo viên gợi ý: Phát hiện phép dời hình +Nhận xét :Gọi O là giao điểm các nào biến lăng trụ ABD.A'B'D'thành lăng trụ dường chéo A'C,AC' thì O chính là 7' BCDB'C'D' trung điểm của các đoạn +nhận xét gì về điểm O là giao điểm của các A'C,AC',B'D,BD'. đường chéo HĐ4 :(5')(Phân chia và lắp ghép các khối đa diện) Quan sát Hình 1.13 SGK trang 11 và phát biểu về phân chia hay lắp ghép các khối đa diện lại với nhau Tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò Cho h/s quan sát 3 hình (H),(H1);(H2) +(H) là hợp của (H1)và (H2) +(H1)và (H2) không có điểm chung trong nào HĐ5 (15') Dùng các mặt phẳng chia khối lập phương ABCD.A'B'C'D' thành sáu khối tứ diện tg Hoạt động cuả Thầy Hoạt động của Trò +Gợi ý: +Các nhóm thực hiện theo gợi ý của -Chia khối lập phương thành hai khối giáo viên lăng trụ tam giác -Chia mỗi khối lăng trụ tam giác thành 3 khối tứ diện +các nhóm trình bày cách chia của +Giáo viên nhận xét nhóm mình +Phân tích và chỉ rõ hơn bằng ví dụ SGK
  5. IV.Củng cố và dặn dò:(10') Bài tập: Cho khối chóp Tứ giác đều S.ABCD a/Lấy 2 điểm M,N với M thuộc miền trong của khối chóp N thuộc miền ngoài của khối chóp b/Phân chia khối chóp trên thành bốn khối chóp sao cho 4 khối chóp đó bằng nhau *Về nhà các em nắm lại các kiến thức trong bài, vận dụng thành thạo để giải các bài tập 2; 3; 4 (Tr 12 trong SGK )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản