Khái niệm về từ trường

Chia sẻ: halinhxinhdep

Các chủ đề nghiên cứu : Nam châm và từ tính, từ trường, cường độ từ trường,độ từ cảm, từ thông.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản