Khái quát về cơ chế chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6

Chia sẻ: linhsb

Thách thức mà IPv6 phải đối mặt là khả năng chuyển đổi trọn vẹn các gói tin IPv6 từ định dạng IPv6 sang định dạng IPv4 để từ đó có thể vận chuyển trên hạ tầng mạng IPv4 (hầu hết các thiết bị mạng hiện nay đều thiết kế, sử dụng cho IPv4). Để thực hiện yêu cầu này, quá trình triển khai IPv6 phải đảm bảo tính linh động một cách tối đa.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản