Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
328
lượt xem
39
download

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) - mẫu số 13/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008  Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13A/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

  1. Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán - Trình tự thực hiện: + Khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn cho tổ chức, cá nhân khác, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải khai thuế TNCN. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế, qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) - mẫu số 13/KK-TNCN. + Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13A/BK- TNCN. + Các hoá đơn, chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán. + Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) - mẫu số 13/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 + Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13A/BK- TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
  2. Mẫu số: 13/KK - TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) Chính thức: [ Bổ sung: [ Lần: [ ] ] ] [01] Kỳ tính thuế: Năm ………… [03] Mã số thuế: - [02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:……………......……………………....………... Địa [04] chỉ: ......................................................................................................................................... Điện thoại:……………[06] [05] Fax:……...……….... [07] Email: ............................................................... Số khoản Mở [08] tài cá nhân: ………………… tại:................................................................................. ............................................ ............................................................................................................... ................... ........................................................................................................................................ Số khoản Mở tài cá nhân: .………………… tại:............................................................................... .............................................. ............................................................................................................. ..................... ...................................................................................................................................... Số khoản Mở tài cá nhân: .………………… tại:............................................................................... .............................................. ............................................................................................................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Chỉ tiêu Số tiền STT XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ A Tổng giá trị chứng khoán bán ra 1 [09] Tổng giá trị chứng khoán mua vào 2 [10] 3 Các chi phí liên quan [11] Chi phí làm thủ tục pháp lý a [12] Phí lưu ký chứng khoán b [13]
  3. Chi phí uỷ thác chứng khoán c [14] d Chi phí khác [15] Thu nhập chịu thuế 4 [16] XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP CẢ NĂM B Số thuế phải nộp trong kỳ 1 [17] Số thuế đã khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong kỳ 2 [18] Số thuế còn phải nộp 3 [19] Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. ………………, ngày ….tháng …… năm ……… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu số: 13A/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ CHI TIẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG NĂM (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 13/KK-TNCN) [01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………….……………………… [02] Mã số thuế: - Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Chi tiết từng lần chuyển nhượng Chứng từ Thu nhập Số thuế STT Mã chứng Số chứng Ngày chứng chịu thuế đã khấu Giá bán Giá mua Chi phí từ từ khoán trừ [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] 1 2 …. .... …. ....
  4. …. [11] [12] [13] [14] [15] Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. …………, ngày … tháng ..… năm …… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản