Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
224
lượt xem
41
download

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai

  1. Thủ tục: Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai - Trình tự thực hiện: + Cá nhân đại diện nhóm kinh doanh chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) - mẫu số 08A/KK-TNCN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) - mẫu số 08A/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT- BTC ngày 30/09/2008 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 1
  2. Mẫu số: 08A/KK-TNCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) Chính thức: [ Bổ sung: [ ] Lần: [ ] ] [01] Kỳ tính thuế: Quý …… Năm ....…… [02] Họ và tên người đại diện cho nhóm kinh doanh:................………………… [03] Mã số thuế: - [04] Địa chỉ:…………………………………………………………………… [05] Điện thoại:…………....[06] Fax:……......……….[07] Email:……………… DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM KINH DOANH Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng/Số tiền STT tính Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ 1 [08] VNĐ Tổng chi phí phát sinh trong kỳ 2 [09] VNĐ Thu nhập chịu thuế 3 [10] VNĐ Tổng số cá nhân trong nhóm Người 4 [11] Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt nam 5 [12] VNĐ 15
  3. THU NHẬP CHỊU THUẾ, THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ SỐ THUẾ TẠM NỘP TRONG KỲ CỦA TỪNG CÁ NHÂN TRONG NHÓM KINH DOANH Thu Tỷ lệ Thu Các khoản giảm trừ nhập Thu Thu nhập S Mã phân Họ và chịu nhập ế số T chia thu ngoài thuế tạm tên tính thuế nhập Việt T Người Từ tương thuế nộp Bả n Bảo Tổn (%) Nam phụ thiệ ứng hiểm thân g thuộc n [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 1 2 3 4 … Tổng cộng [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] Chi tiết giảm trừ cho người phụ thuộc của từng cá nhân trong nhóm kinh doanh (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/tháng): 1/ Họ và tên:................……………………………………..……………………...…… Mã số thuế: - Số tháng Số CMND Thu nhập Quan hệ được tính Năm Họ và tên hoặc hộ chiếu được giảm Stt với ĐTNT giảm trừ trong sinh (nếu có) trừ quý 1 2 … Tổng cộng 2/ Họ và tên:................……………………………………..……………………...…. Mã số thuế: - Số tháng Số CMND Thu nhập Quan hệ được tính Năm Họ và tên hoặc hộ chiếu được giảm Stt với ĐTNT giảm trừ trong sinh (nếu có) trừ quý 1 2 … Tổng cộng 16
  4. 3/ Họ và tên:................……………………………………..……………………...… Mã số thuế: - Số CMND Số tháng Quan hệ Thu nhập hoặc hộ được tính Năm Họ và tên với được giảm Stt chiếu (nếu giảm trừ sinh trừ ĐTNT có) trong quý 1 2 … Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./. ………………, ngày ……tháng……năm………. NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO NHÓM KINH DOANH (Ký và ghi rõ họ tên) 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản