Khai thuế GTGT năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu

Chia sẻ: phihung

Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế i Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế ii Trong trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản