Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
164
lượt xem
13
download

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

  1. Thủ tục: Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. + Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý NNT hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ khai thuế tài nguyên áp dụng đối với cơ sở khai thác tài nguyên, mẫu số 01/TAIN - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Tờ khai thuế tài nguyên áp dụng đối với cơ sở khai thác tài nguyên - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính 7
  2. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN [01] Kỳ tính thuế: tháng ........ năm ....... [02] Người nộp thuế: .................................................................................................................................................................................................... [03] Mã số thuế: .......................................................................................................................................................................................................... [04] Địa chỉ: ............................................................[05] Quận/huyện:........................................[06] Tỉnh/ Thành phố: ........................................... [07] Điện thoại: ..................................................... [08] Fax: ................................................... [09] E-mail: .......................................................... Đơn vị tiền: Việt Nam đồng Sản lượng tài Mức thuế TN nguyên thương ấn định trên 1 phẩm khai thác đơn vị tài Thuế TN dự kiến Thuế TN phát Giá tính Thuế Thuế TN phát Tên loại tài nguyên thuế đơn vị được miễn giảm sinh phải nộp STT nguyên suất sinh trong kỳ tài nguyên trong kỳ trong kỳ Sản lượng ĐVT (8) = (4) x (5) x hoặc -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 (6) -9 (10) = (8) - (9) (8) = (4) x (7) Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. ............ , ngày ......tháng .... ...năm .... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) 7
  3. 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản