Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
8
download

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Cơ quan thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho người nộp thuế trong thời hạn ba (03) ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản

  1. Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Cơ quan thuế kiểm tra, xác định số thuế phải nộp và thông báo số thuế phải nộp cho người nộp thuế trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo số thuế phải nộp theo mẫu 11-1/TB- TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước  Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản lập hồ sơ 1. khai thuế TNCN và nộp cùng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản  Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng bất 2. động sản tại cơ quan quản lý bất động sản.  Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên 3. thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho Chi cục Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển 1. nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản) mẫu 11/KK-TNCN
  3. Thành phần hồ sơ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở 2. hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất. 3. Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp cá nhân đề nghị được áp dụng tính thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì phải xuất trình thêm các chứng từ hợp lệ làm căn cứ chứng minh các loại chi phí sau: 4. + Giá vốn của bất động sản. + Chi phí xây dựng cải tạo nhà và các công trình trên đất. + Các loại phí và lệ phí đã nộp. + Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng bất động sản. Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (đối với 5. trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân) Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có Thông tư số thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa 1. 84/2008/TT-BTC kế và nhận quà tặng là bất động sản) mẫu 11/KK- ng... TNCN Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản