Khám phá máy ảnh kĩ thuật số

Chia sẻ: Quang Dung Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
118
lượt xem
34
download

Khám phá máy ảnh kĩ thuật số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khám phá "ruột" máy ảnh kĩ thuật số. Đi sâu vào bên trong tấm vỏ của camera, bạn sẽ thấy được các thành phần như bo mạch chủ, tụ điện giúp bật sáng đèn flash, bộ kính ngắm, pin CMOS duy trì thông tin ngày giờ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khám phá máy ảnh kĩ thuật số

  1. Khám phá 'ru t' máy nh k thu t s ði sâu vào bên trong t m v c a camera, b n s th y ñư c các thành ph n như bo m ch ch , t ñi n giúp b t sáng ñèn flash, b kính ng m, pin CMOS duy trì thông tin ngày gi ... Máy nh ViviCam 3.3 megapixel chu n b ñư c "m x ". Tháo 8 - 10 con c hi u Philips, ngư i ta s b a ñôi ñư c máy nh này ra làm hai. V b c m t trư c c a máy. Dây màu cam, nâu, ñ ñây ho t ñ ng tương ng v i phím trư t ñ b t máy, ch n ch ñ nh ngang, d c hay ch p macro...
  2. Mu n tháo r i ViviCam 3705 c n ph i tháo 2 con c gi ph n ñ t trên giá ñ n m dư i ñáy camera. Ph n n a sau c a máy ch a bo m ch ch và thi t b ñi n t b t ñèn flash cho camera. Mi ng nh a nâu l n là ph n sau c a pin. Góc ph i trên cùng là ñèn flash. T ñi n hình tr màu ñen n m dư i v pin lưu năng lư ng ñ b t ñèn flash. Bo m ch ch này cũng gi màn hình LCD.
  3. Màn hình LCD m ng dính này ñư c AU Optronics s n xu t. Khi màn hình LCD ñư c tháo ra kh i bo m ch ch , b n có th th y ph n ñ ng sau nó. B ng m ch này ch a chip do Samsung, Sharp, Premier s n xu t. Chúng giúp camera ch p hình nh, cài ñ t video và các ch c năng khác.
  4. B ph n flash bao g m bo m ch, ñèn flash và m t t ñi n. Riêng t ñi n này là do Miwecon s n xu t. Tháo thêm vài con c n a, b n s tách ñư c ph n pin kh i bo m ch ch . Ch có m t dây ñi n ñơn gi n n i pin v i ph n còn l i c a thành ph n ñi n t .
  5. B ph n pin bao g m khung kim lo i n i v i ph n kính ng m ( dư i, bên ph i) và khe m l y pin. ðây là m t bo m ch khác trong ViviCam 3705. B n s th y m t c c pin tròn nh n a góc ph i dư i cùng ñ duy trì thông tin ngày tháng, th i gian. ðây là m t kia c a bo m ch ch . Ph n màu ñen hình vuông bên trái gi th nh trong camera và chuy n ñ i d li u ñi n t sang b nh flash.
  6. B ph n kính ng m sau khi tháo r i kh i ViviCam.
  7. Toàn b các thành ph n làm nên Vivitar ViviCam 3705.
Đồng bộ tài khoản