Khám phá máy ảnh kĩ thuật số

Chia sẻ: chjpzukon

Khám phá "ruột" máy ảnh kĩ thuật số. Đi sâu vào bên trong tấm vỏ của camera, bạn sẽ thấy được các thành phần như bo mạch chủ, tụ điện giúp bật sáng đèn flash, bộ kính ngắm, pin CMOS duy trì thông tin ngày giờ...

Nội dung Text: Khám phá máy ảnh kĩ thuật số

Khám phá 'ru t' máy nh k thu t s ði sâu vào bên trong
t m v c a camera, b n s th y ñư c các thành ph n như
bo m ch ch , t ñi n giúp b t sáng ñèn flash, b kính
ng m, pin CMOS duy trì thông tin ngày gi ...

Máy nh ViviCam 3.3 megapixel chu n b ñư c "m x ".
Tháo 8 - 10 con c hi u Philips, ngư i ta s b a ñôi ñư c máy nh này ra làm hai.
V b c m t trư c c a máy. Dây màu cam, nâu, ñ ñây ho t ñ ng tương ng v i phím
trư t ñ b t máy, ch n ch ñ nh ngang, d c hay ch p macro...
Mu n tháo r i ViviCam 3705 c n ph i tháo 2 con c gi ph n ñ t trên giá ñ n m dư i
ñáy camera.

Ph n n a sau c a máy ch a bo m ch ch và thi t b ñi n t b t ñèn flash cho camera.

Mi ng nh a nâu l n là ph n sau c a pin. Góc ph i trên cùng là ñèn flash.

T ñi n hình tr màu ñen n m dư i v pin lưu năng lư ng ñ b t ñèn flash.
Bo m ch ch này cũng gi màn hình LCD.
Màn hình LCD m ng dính này ñư c AU Optronics s n xu t.
Khi màn hình LCD ñư c tháo ra kh i bo m ch ch , b n có th th y ph n ñ ng sau nó.

B ng m ch này ch a chip do Samsung, Sharp, Premier s n xu t. Chúng giúp camera
ch p hình nh, cài ñ t video và các ch c năng khác.
B ph n flash bao g m bo m ch, ñèn flash và m t t ñi n. Riêng t ñi n này là do
Miwecon s n xu t.
Tháo thêm vài con c n a, b n s tách ñư c ph n pin kh i bo m ch ch . Ch có m t dây
ñi n ñơn gi n n i pin v i ph n còn l i c a thành ph n ñi n t .
B ph n pin bao g m khung kim lo i n i v i ph n kính ng m ( dư i, bên ph i) và khe
m l y pin.
ðây là m t bo m ch khác trong ViviCam 3705. B n s th y m t c c pin tròn nh n a
góc ph i dư i cùng ñ duy trì thông tin ngày tháng, th i gian.
ðây là m t kia c a bo m ch ch . Ph n màu ñen hình vuông bên trái gi th nh trong
camera và chuy n ñ i d li u ñi n t sang b nh flash.
B ph n kính ng m sau khi tháo r i kh i ViviCam.
Toàn b các thành ph n làm nên Vivitar ViviCam 3705.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản